★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Docenten Inburgering gevraagd die gaan voor MEER!

Meer impact voor inburgeraars. Meer professionele ruimte voor jou. Meer voldoening voor alle betrokkenen. Spreekt dat jou aan? En voldoe jij aan het profiel Competent NT2-docent (of binnenkort)? Dan is werken met VIP&Có de Professionals misschien wel jouw nieuwe uitdaging. Wij hebben werk in (Noord) Limburg voor professionals in Inburgering die gaan voor meer! Ben…

Continue Reading

Waar het -ons- om gaat! in 7 antwoorden

Mensen die hier opnieuw moeten beginnen, beter & sneller op weg helpen. Dat is de ambitie van Vluchteling in de Versnelling. Voor onze focus zetten wij zeven piketpalen uit, die ons werkterrein bepalen en richting geven aan onze activiteiten.  VOOR WIE – Vluchtelingen, van 18 jaar en ouder, die na hun asielaanvraag een (grote kans op…

Continue Reading

Oók koploper in integratie (worden)?

Jij bent ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, een denker of juist een doener. En jij wilt ook je capaciteiten inzetten voor snellere & betere integratie van vluchtelingen? Of je doet dat al, met je organisatie, bedrijf of persoonlijk, en je wil graag samenwerken om meer te bereiken? Meld je dan nu aan voor het werkplatform Vluchteling in…

Continue Reading

Sheltersuit creëert banen voor vluchtelingen

De aanloop was gruwelijk. Een dakloze die dood vroor op straat. Dit motiveerde Bas Timmer tot het ontwerp van een jas met aanritsbare slaapzak. Ideaal voor daklozen en voor mensen op de vlucht, onderweg of in kampen. Sheltersuit in Enschede maakt ze nu massaal. Met inmiddels meer dan 45 medewerkers, waaronder vluchtelingen en ex-daklozen.  …

Continue Reading

Inburgeren doe jij integraal

Stage: Inburgering NT2 Limburg

Ben jij een kei in de Nederlandse taal en wil je dat graag inzetten voor nieuwkomers? Werk je graag samen voor een integrale aanpak van participatie en integratie? Telt voor jou vooral het klinkende resultaat voor je deelnemers? Dan is werken met VIP&Co de Professionals misschien wel jouw nieuwe uitdaging. Wij hebben voor nieuwe opdrachten…

Continue Reading

Inburgeren doe jij integraal

Werk voor gecertificeerde NT2-docenten Inburgering

Wij hebben werk voor gecertificeerde NT2-docenten Inburgering in (Noord) Limburg. Ben jij een kei in de Nederlandse taal en wil je dat graag inzetten voor nieuwkomers? Werk je graag samen voor een integrale aanpak van participatie en integratie? Telt voor jou vooral het klinkende resultaat voor je deelnemers? Dan is werken met VIP&Co de Professionals…

Continue Reading

zet de vluchteling in de versnelling

Kritische aanbieder wil geen nieuwe aanpak Inburgering – maar het kan wél!

Eén van de grote aanbieders van inburgeringscursussen deelt de kritiek van de taaldocenten op de Inburgeringscursus. “Zonder onderzoek of het wel werkt is deze wet ingevoerd. De inburgeraar wordt gebruikt als proefpersoon”, zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk. “Het is ‘zuur’ dat er nu boetes worden uitgedeeld.” Maar ondanks alle kritiek, in detail en…

Continue Reading

1

Inburgeringscursus bereidt nieuwkomers onvoldoende voor op echt meedoen

Ook de taaldocenten hebben forse kritiek op de inburgeringscursus. De examens zijn te moeilijk zijn, de wachttijden te lang en van gemaakte fouten kan niet worden geleerd. Belangrijkste kritiek is echter, dat inburgeraars in de cursus zelf te weinig worden voorbereid op meedoen in de samenleving. Die cruciale doelstelling vraagt om een totaal andere aanpak…

Continue Reading

Door daling asielvergunningen flink lagere taakstelling huisvesting vluchtelingen

Gemeenten moeten dit jaar 23.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. Een behoorlijk aantal, maar de taakstelling is lager dan de prognose en veel lager dan afgelopen jaar. Dit komt doordat er minder asielvergunningen worden verleend. En dat is weer een gevolg van de lagere asielinstroom en de veranderde samenstelling daarvan. De opgelopen achterstanden…

Continue Reading

Verplicht integratiejaar met aanvullend een periode van onbetaalde arbeid voor de gemeenschap

Een verplicht integratiejaar waarin nieuwkomers integratie- en taalcursussen moeten volgen. Daarna wacht de asielmigrant bovendien een periode van onbetaalde arbeid voor de gemeenschap. Wie weigert, wordt gekort op zijn toelage. Deze nieuwe regels voor nieuwkomers zijn recent ingesteld in Oostenrijk en gelden voor erkende vluchtelingen en voor asielzoekers die perspectief hebben dat ze mogen blijven….

Continue Reading

De 7 hoekstenen voor succesrijk participeren door vluchtelingen

Hoe je met deze 7 stenen samen succesrijk kunt bouwen aan de participatie van vluchtelingen

Participatie van vluchtelingen was lang weinig profijtelijk. Hoewel soms de echte wil hiervoor ook ontbreekt, speelt er nog een belangrijk factor: onwetendheid. Een beslissende aanpak mankeert doordat betrokkenen niet goed weten hoe participatie van nieuwkomers fundamenteel anders kan.  Vluchteling in de versnelling hanteert en propageert zeven basisprincipes die samen echt werken. Omdat het kán! Onbekendheid…

Continue Reading

Vluchtelingen minder crimineel dan Nederlanders zelf

Vluchtelingen uit de periode ’95-’99 zijn minder crimineel dan Nederlanders. Dat blijkt uit een groot onderzoek door het WODC (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Ook ten opzichte van andere niet-westerse migranten steken deze asielmigranten (zelfs veel) gunstiger uit. De onderzochte groep betreft in totaal 95.000 asielmigranten. Bij de vergelijkingen is rekening gehouden met verschillen in samenstelling…

Continue Reading

sociaal isolement
1 2 3 6