★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Welke knelpunten voor integratie zie jij?

Ken jij knelpunten waardoor vluchtelingen minder makkelijk integreren? Wil je die dan met ons delen? Natuurlijk weet je ook niet alles, maar samen wel meer! En het kan heel eenvoudig door onze vragenlijst te beantwoorden. Ook al gaat het om maar één of twee … Vluchteling in de Versnelling is het Werkplatform voor Koplopers in…

Continue Reading

We werken aan …

We werken aan de uitbreiding van Vluchteling in de Versnelling – het werkplatform voor een goede toekomst voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Om te beginnen in Nederland. Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een snellere en betere integratie van vluchtelingen. De vluchteling. Wij. Jij. Als ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, denker en doener. Op het…

Continue Reading

Oók koploper in integratie (worden)?

Jij bent ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, een denker of juist een doener. En jij wilt ook je capaciteiten inzetten voor snellere & betere integratie van vluchtelingen? Of je doet dat al, met je organisatie, bedrijf of persoonlijk, en je wil graag samenwerken om meer te bereiken? Meld je dan nu aan voor het werkplatform Vluchteling in…

Continue Reading

De 7 hoekstenen voor succesrijk participeren door vluchtelingen

Hoe je met deze 7 stenen samen succesrijk kunt bouwen aan de participatie van vluchtelingen

Participatie van vluchtelingen was lang weinig profijtelijk. Hoewel soms de echte wil hiervoor ook ontbreekt, speelt er nog een belangrijk factor: onwetendheid. Een beslissende aanpak mankeert doordat betrokkenen niet goed weten hoe participatie van nieuwkomers fundamenteel anders kan.  Vluchteling in de versnelling hanteert en propageert zeven basisprincipes die samen echt werken. Omdat het kán!

Vluchtelingen minder crimineel dan Nederlanders zelf

Vluchtelingen uit de periode ’95-’99 zijn minder crimineel dan Nederlanders. Dat blijkt uit een groot onderzoek door het WODC (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Ook ten opzichte van andere niet-westerse migranten steken deze asielmigranten (zelfs veel) gunstiger uit. De onderzochte groep betreft in totaal 95.000 asielmigranten. Bij de vergelijkingen is rekening gehouden met verschillen in samenstelling…

Continue Reading

Erkenning diploma’s nog geen verbetering mismatch arbeidsmarkt voor vluchtelingen

Vorig jaar kregen ruim 2.000 Syriërs een erkenning van hun diploma. Dat is bijna acht keer zoveel  als in 2015. Toch komen juist de hoger opgeleide Syriërs het minst makkelijk aan een baan. Vertegenwoordigers van uitzender Randstad en het landelijk platform van opvangcommunities spreken van een mismatch op de arbeidsmarkt voor Syrische immigranten. De grote…

Continue Reading

1

5 knelpunten waar AMV op 18e verjaardag tegen aan kan lopen

Als alleenstaande minderjarige vluchtelingen achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente. Dat verloopt lang niet altijd soepel. VNG (gemeenten) en Nidos (voogdijorganisatie) hebben nu een protocol voor de overdracht van AMV’s opgesteld. Maar het protocol is nog niet dekkend: er zijn zeker vijf knelpunten die nog om oplossingen vragen. In de bijlage van…

Continue Reading

Protocol voor betere overdracht AMV’s naar gemeenten

AMV staat voor alleenstaande minderjarige vluchteling (18 min). Zij worden gehuisvest in kleinschalige woonvormen of gezinnen, onder de verantwoordelijkheid van voogdijorganisatie Nidos. Als ze achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente, maar dat verloopt niet altijd soepel. Het grootste probleem is dat gemeenten niet altijd op tijd vervolghuisvesting hebben en de jongeren vaak…

Continue Reading

1

SER signaleert 5 vanzelfsprekende verbeteringen om vluchtelingen sneller aan het werk te helpen

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid. Na bijna een jaar praten en nadenken komt de SER met een serie aanbevelingen waar niemand van achterover zal vallen. Of het zou moeten zijn dat ze zo overduidelijk en voorspelbaar zijn. Er zijn overigens in 2016 best wel veel initiatieven genomen, maar “deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter.”…

Continue Reading

Nog stevige uitdagingen voor gemeenten bij huisvesten van vergunninghouders

“Als statushouders sneller in een gemeente kunnen wonen, is dat beter voor hun integratie en kan de stap naar werk ook sneller worden gezet”, meent staatssecretaris Dijkhoff. Maar daar moet nog wel veel voor gebeuren. Gemeenten moeten tot het einde van dit jaar nog meer dan 20.000 vergunninghouders huisvesten om de wettelijke opgave te halen. In…

Continue Reading

vrijwilliegers geven taalles aan vluchtelingen in Olst-Wijhe

Eindelijk vanaf 2017 direct taallessen voor kansrijke asielzoekers

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen vanaf 2017 toch al Nederlandse taalles krijgen van gekwalificeerde docenten. Het kabinet wil vanaf dag één beginnen met de integratie van asielzoekers die hoogstwaarschijnlijk toch mogen blijven, zoals Eritreeërs en Syriërs. Deze ‘kansrijke’ asielzoekers kunnen vanaf 2017 Nederlandse taalles krijgen zonder dat ze een verblijfsvergunning hebben. Tot nu toe hadden alleen…

Continue Reading

ser-inspiratiesessie
1

SER-inspiratiesessie: Zonder extra inspanningen lukt het niet

Wachten, wachten, wachten, dat is nog steeds een belangrijke belemmering bij de integratie van vluchtelingen. Tijdens de inspiratiesessie Vluchtelingen aan het werk: kansrijke oplossingen hebben meer dan 100 vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties ervaringen uitgewisseld en oplossingsrichtingen aangedragen. “Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit…

Continue Reading

Een op de zeven vluchtelingen vertrekt na ontvangst paspoort weer

Niet voor alle vluchtelingen is Nederland het beloofde land. Een op de zeven genaturaliseerde vluchtelingen vertrekt na een verblijf van 5-7 jaar weer. Het Verenigd Koninkrijk is favoriet, maar liefst de helft wil zich daar definitief vestigen. Redenen voor de late oversteek zijn dat de eilanden voor asielzoekers moeilijk direct bereikbaar zijn en dat een…

Continue Reading

1

“Begeleiding bij inburgering schiet tekort”

Wie in Nederland asiel aanvraagt en mag blijven, wordt statushouder. Maar daarmee is die persoon er nog niet. De overheid verwacht nu dat diegene zelfstandig aan de slag gaat met de inburgeringscursus en de Nederlandse taal leert. Dit hele proces moet vervolgens binnen drie jaar met succes zijn afgerond. Er is alleen één probleem. Slechts de helft…

Continue Reading

Innovatieve opvang asielzoekers: Utrecht betrekt wijk en jongerenhuisvesting

Utrecht krijgt een Europese subsidie voor een vernieuwende vorm van opvang van asielzoekers. Op 12 oktober werd bekend dat Utrecht tot 1 van de 18 projecten behoort, die subsidie krijgen uit een Europees programma voor innovatieve oplossingen in steden. In totaal waren er 378 inzendingen.  De unieke aanpak houdt in dat op één locatie asielzoekers…

Continue Reading

1 2 3 5