★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Asielzoekers mogen na 6 maanden ook werken

Loopt de asielaanvraag nog, maar duurt het intussen langer dan 6 maanden, dan mag de asielzoeker aan het werk. Hij of zij mag dan maximaal 24 weken per jaar werken en heeft recht op dezelfde beloning als Nederlanders. Inkomsten worden wel deels verrekend met een eigen bijdrage voor onder meer de kosten van opvang.   

Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV). Dit is een document dat aantoont dat een asielzoeker mag werken.

Tewerkstellingsvergunning

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft de TWV aan de werkgever van de asielzoeker. Dit gebeurt als een asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Het 1e halfjaar kan een asielzoeker dus niet werken. Het UWV controleert ook of de werkgever genoeg loon betaalt. Een asielzoeker heeft recht op dezelfde beloning als Nederlanders. Asielzoekers die optreden als artiest mogen 14 weken per jaar werken.

Werken als zelfstandig ondernemer

Met een tewerkstellingsvergunning mag een asielzoeker ook aan de slag als zelfstandig ondernemer. Hij krijgt de vergunning van het UWV. Ook in dit geval krijgt hij de TWV pas als zijn asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is.

U kunt een tewerkstellingsvergunning aanvragen op de site van het UWV.

Eigen bijdrage asielzoeker

Heeft een asielzoeker werk? Dan betaalt hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een eigen bijdrage. Onder meer voor de kosten van de opvang. Hij mag 25% van de inkomsten houden, tot maximaal € 185 per maand. Verdient iemand meer dan het bedrag dat hij het COA moet betalen? Dan mag hij de rest van de inkomsten houden.

Zelf werk zoeken

Asielzoekers die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies, maar bemiddelt niet.

Werkzaamheden in asielzoekerscentrum (azc)

Asielzoekers kunnen ook werkzaamheden verrichten in het azc. Bijvoorbeeld schoonmaken en helpen bij onderhoud van de gebouwen of de tuin. Dat kan maximaal 25 uur per week. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De asielzoeker ontvangt hiervoor een kleine vergoeding: € 0,56 tot € 1,10 per uur met een maximum van € 14 per week.

Vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hebben zij geen verblijfsvergunning, dan is er een vrijwilligersverklaring van UWV nodig.

Vluchteling met verblijfstatus mag zonder meer werken.

Krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan krijgt hij als vergunninghouder dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Hij kan aan het werk in loondienst of als zelfstandige. Hij kan ook kiezen voor zelfstandig ondernemerschap.

Bron: Rijksoverheid

redactie • 2 april 2016


Previous Post

Next Post