★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Vergunninghouders beter koppelen aan gemeenten door screening werkervaring en opleiding

Vluchtelingen werden tot nu toe willekeurig toebedeeld aan gemeenten. Zo kan het dat een nieuwkomer met agrarische achtergrond in Amsterdam vraagt waar eigenlijk onze akkers zijn. En een ervaren lasser teruggevonden wordt op het platteland van Groningen. Een vroege arbeidsmarktscreening zal er niet voor zorgen dat iedereen ook gelijk aan het werk komt in zijn…

Continue Reading

1

SZW wil meer vrijwilligerswerk mogelijk maken voor vluchtelingen

De komende jaren krijgen meer vluchtelingen de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen. Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te kunnen koppelen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 miljoen euro beschikbaar. Met deze financiële steun kunnen twee succesvolle proeven op grotere schaal worden uitgevoerd. In totaal moeten komende 2,5 jaar 14 duizend vrijwilligersklussen…

Continue Reading

1

€2370 per statushouder voor ‘traject participatieverklaring’

Gemeenten krijgen € 1370 per statushouder extra budget voor maatschappelijke begeleiding. Doel is om de integratie en participatie van nieuwkomers een extra impuls te geven. Het totale bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen voor uitvoering van het participatieverklaringstraject wordt hiermee opgehoogd tot € 2370 per inburgeringsplichtige statushouder (was: € 1000). Om voor dat bedrag in aanmerking te komen,…

Continue Reading

Participatieverklaring per 1-7-2017 verplicht onderdeel inburgeringsexamen

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. Het kabinet streeft ernaar om per 1 juli 2017 de participatieverklaring op te nemen in de Wet inburgering. Het participatieverklaringstraject is dan verplicht voor alle nieuwkomers,…

Continue Reading

Welke knelpunten voor integratie zie jij?

Ken jij knelpunten waardoor vluchtelingen minder makkelijk integreren? Wil je die dan met ons delen? Natuurlijk weet je ook niet alles, maar samen wel meer! En het kan heel eenvoudig door onze vragenlijst te beantwoorden. Ook al gaat het om maar één of twee … Vluchteling in de Versnelling is het Werkplatform voor Koplopers in…

Continue Reading

Vlaanderen gastvrijer voor vluchtelingen dan Nederland

In Nederland wordt vaker en feller geprotesteerd tegen de komst van vluchtelingen, intussen lijkt de Vlaming relatief kalm te reageren. Dat blijkt uit een analyse van de reacties op de komst van asielzoekerscentra in de afgelopen maanden. MO.be vindt een verklaring in het verschil in organisatie van het Vlaams Belang en de eenmanspartij PVV.  Wanneer men…

Continue Reading

Asielstroom stokt bij 1.500 per maand

Afgelopen week telde de asielinstroom ongeveer 400 mensen. Dit betreft het totaal van eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen én nareizigers (nareizende gezinsleden). De afgelopen maanden beperkte de gemiddelde instroom zich al tot 1.500. De sterke daling van de instroom zette al direct in na de top in oktober 2015 van bijna 12.000 mensen. De officiële cijfers…

Continue Reading

Vluchtelingen op weg naar werk en integratie

Twaalfstatushouders afkomstig uit Syrië en Eritrea zijn in april gestart bij kringloopbedrijf Het Goed in Valkenswaard. Zij gaan daar een jaar lang aan het werk en krijgen daarbij taal- en arbeidsmarktles en individuele begeleiding. “Zo hebben ze na afloop maximale kans om een baan te vinden”, volgens de organiserende A2-gemeenten. De deelnemers in het project…

Continue Reading

Participatietraject en -verklaring nieuwkomers veroorzaakt extra regeldruk gemeenten

Het bestaande inburgeringsexamen wordt uitgebreid met een participatietraject. Dat is althans de bedoeling van de regering met de beoogde wijzigingen van de Wet Inburgering. Dit wetsvoorstel  verplicht gemeenten en nieuwkomers tot een traject waarin informatie over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving wordt gegeven. Ook voorziet het in de verplichte ondertekening van de participatieverklaring. Volgens…

Continue Reading

Centrale Werkwijzer over participatie vluchtelingen

Met welke regels heeft een werkgever die vluchtelingen wil aannemen te maken? Mag een vluchteling vrijwilligerswerk doen? Of een opleiding volgen? De nieuwe website werkwijzervluchtelingen.nl  biedt informatie over ondersteuningsmogelijkheden van vluchtelingen en wet- en regelgeving. De Werkwijzer vluchtelingen wil zo een online startpunt zijn voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie…

Continue Reading

1

Integratie is een tweezijdig proces

Investeren in een aanvullende opleiding in Nederland en het waarborgen van kort verblijf in asielzoekerscentra verhoogt de kansen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Verder is integratie een tweezijdig proces, waarin de individuele migrant en de ontvangende samenleving beide een rol hebben, en dus niet kan slagen in een context waarin de verantwoordelijkheid overwegend bij de…

Continue Reading

Amsterdam bouwt 500 tijdelijke woningen voor vluchtelingen

“Krapte op de woningmarkt is het grootste probleem bij het huisvesten van vluchtelingen in Amsterdam,” zegt wethouder Laurens Ivens, “en niet weerstand onder de bevolking.” Daarom gaat zijn gemeente bijna duizend tijdelijke woningen bouwen, voor de helft bestemd voor erkende vluchtelingen. Het is voor het eerst dat een gemeente op een dergelijke schaal nieuwbouw neerzet…

Continue Reading

Inburgeringsbeleid verrijken met agogische aanpak

Het inburgeringsbeleid gaat uit van foutieve vooronderstellingen en dan helpt het niet om datzelfde beleid aan te scherpen als de uitkomsten niet goed zijn. Het ontbreekt aan een pedagogisch perspectief en daardoor werkt het niet om mensen alleen zelfverantwoordelijk te maken en pittige sancties op te leggen als het niet lukt. “Wat nodig is, is een flinke…

Continue Reading

500 miljoen voor ‘sluitende aanpak’ participatie vergunninghouders

Blijven is meedoen. Het kabinet heeft vandaag met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Zo wordt ook een verhoogde…

Continue Reading

On demand media-aanbod om nieuwkomers wegwijs te maken

Net in Nederland biedt Nederlandse programma’s aan met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling. Het online platform is erop gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving. Het wil daarmee de inburgering en integratie van nieuwkomers ondersteunen. De grote toestroom van vluchtelingen en asielzoekers…

Continue Reading

Handige gids met veel plaatselijke initiatieven

Handige gids voor vluchtelingen en vrijwilligers over de grote hoeveelheid initiatieven die van pas kunnen komen voor nieuwkomers. De gids is van Net in Nederland dat Nederlandse programma’s aanbiedt met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling. Net in Nederland is erop gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in…

Continue Reading

1 2 3 4