★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Minder dan 50% slaagt op tijd voor het inburgeringsexamen

Het traject rond inburgering moet beter. Het tegenvallende aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen succesvol afrondt,  zijn aanleiding voor minister Asscher om extra maatregelen te nemen. ‘Het is essentieel dat nieuwkomers snel een plek vinden in onze samenleving, de taal leren en weten wat de normen en waarden hier zijn. De inburgering is hier een cruciaal…

Continue Reading

Ruim 50% immigranten is christen, minder dan 25% moslim

Misschien vallen moslims meer op en/of willen we hen eerder ‘zien’. In elk geval is de gedachte dat het vooral moslims zijn die ons land binnenkomen vrij gangbaar. Volgens Flip van Dijke klopt dat denkbeeld niet met de feiten van de immigratiecijfers. Uit Dijke’s onderzoek blijkt dat juist het aantal christenen veel groter is dat naar ons land…

Continue Reading

800 miljoen euro voor opvang asielzoekers in 2015

Een kleine 800 miljoen euro investeerde ons land vorig jaar voor een sobere, maar rechtvaardige opvang van asielzoekers . Dat is 300 miljoen meer dan in 2014. De stijging komt door de vooral in de maanden september en oktober uitzonderlijk hoge instroom. Toen meldden zich respectievelijk 9.414 en 9.783 vluchtelingen. In totaal klopten vorig jaar…

Continue Reading

Pilot met ‘competentiekaart’ voor vluchtelingen

In Tilburg is een proef gestart met een digitale competentiekaart voor vluchtelingen. Daarop staat een  beschrijving van alle opleidingen, werkervaringen, competenties en talenten waarover de mogelijk nieuwe inwoners van de stad beschikken. Dit competentieoverzicht is gedetailleerder dan een gebruikelijk CV en geeft potentiële werkgevers meer inzicht in wat iemand kan en weet. Dat maakt matching met…

Continue Reading

Scherpere eisen aan migranten in Duitsland

Migranten worden verplicht om te proberen de Duitse taal te leren en op zoek te gaan naar werk. Op straffe van het verliezen van de uitkering. “We krijgen een nationale integratiewet, dat is voor het eerst sinds de oorlog. Dit is een belangrijke, kwalitatieve stap”, zei bondskanselier Angela Merkel donderdag. Twee uitdagingen Volgens Merkel staat…

Continue Reading

Werkgelegenheid opvang asielzoekers bijna verdubbeld

Om de toevloed aan asielzoekers vorig jaar in goede banen te kunnen leiden, waren bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ook meer mensen nodig. In 2015 waren er 3.834 fulltime banen mee gemoeid, tegen 2.030 een jaar eerder. Vooral het aantal uitzendkrachten en externe medewerkers nam toe, maar ook het aantal vaste krachten en mensen…

Continue Reading

Geen quick wins voor vluchtelingenvraagstuk …

Voor het vluchtelingenvraagstuk gelden geen eenvoudige oplossingen. Het is vooral de opgave om er een vitale ontwikkeling van te maken. Daar past geen beleid van one size fits all. Een inclusieve samenleving vraagt om wijs beleid en moedige politici die focussen op het ‘besturen van verschillen’ in plaats van het ‘organiseren van overeenkomsten’. Dat schrijft…

Continue Reading

Kerkleiders bezorgd over huidige integratie

Kleinschalige opvang, door een eerlijke verdeling over gemeente in Nederland bevordert de integratie. Dat gaven kerkleiders mee aan de ChristenUnie. Kerken lopen tegen problemen aan; zo is toegang tot AZC’s bijna onmogelijk, en weten kerken niet altijd goed hoe ze de juiste hulp kunnen bieden. Migrantenkerken wezen op de noodzaak van snelle integratie. Door met elkaar…

Continue Reading

Vanaf de eerste dag onderdompelen in de samenleving

Door direct te starten met taallessen, het bouwen van een netwerk en het vinden van (vrijwilligers)werk kunnen statushouders hun leven  versneld opbouwen. Het bieden van mogelijkheden door de gemeente en de maximale inzet van de statushouders zijn de uitgangspunten van de Rotterdamse aanpak statushouders. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die naar Rotterdam komen, moeten zich zo vanaf…

Continue Reading

‘Nederland inclusief’ maakt ook vluchtelingen kansrijker

“Zou het niet mooi zijn als iedereen met een serieuze afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker wordt? Dus niet alleen de mensen die nu vallen onder de Participatiewet (en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen), maar ook ex-gedetineerden, ex-kankerpatiënten, niet-westerse allochtonen, laag opgeleide ouderen en last but not least vluchtelingen.”

Meerderheid werkenden positief over verwelkomen vluchtelingen als collega

Drie op de vijf Nederlanders met werk staan overwegend positief tegenover een vluchteling als collega. Net zoveel vinden dat een multiculturele werkvloer de creativiteit en innovatie bevordert. Laagopgeleiden zijn wel minder positief gestemd. Een ruime meerderheid (68%) denkt dat vluchtelingen beter integreren wanneer zij aan de slag zijn. De kansen daartoe worden echter laag geschat: slechts…

Continue Reading

Vluchtelingen werken voor een opleiding

Eind maart startte het sociaal werkbedrijf Biga Groep in Zeist met een traject ‘Sneller participeren door Werkend Leren’ voor vijftien inburgeraars. Zij doen dit samen met NVA centrum voor integratie en participatie en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De vluchtelingen gaan groepsgewijs een erkende opleiding of cursus volgen en als tegenprestatie gaan zij…

Continue Reading

Pleidooi voor ‘Meer tolerantie, moed en nieuwsgierigheid naar vluchtelingen’

‘Vermijd de valse tegenstelling tussen gastvrijheid en veiligheid. Stel jezelf niet de vraag hoe houden we vluchtelingen buiten de deur? Maar: hoe kunnen we met vluchtelingen omgaan?’ Meer dan 150 Nederlandse filosofen en kunstenaars komen deze week met een krachtig pleidooi voor meer tolerantie, moed en nieuwsgierigheid in onze benadering van vluchtelingen. Deze zouden de voorwaarden…

Continue Reading

Eindhoven experimenteert met banen voor hoogopgeleide vluchtelingen

‘We halen nu ook al talent uit de hele wereld binnen, dus waarom niet eerst kijken naar capabele vluchtelingen die hier al zijn?’ Op initiatief van wethouder Staf Depla doet de gemeente Eindhoven een pilotproject om vluchtelingen versneld aan werk te helpen. Het gaat in eerste instantie om hoogopgeleide technische Syriërs, waar diverse bedrijven in de…

Continue Reading

Mobiele teams gaan vluchteling eerder screenen op werkkansen​

Vanaf de zomer komen er mobiele teams die de asielzoekerscentra langs gaan om vluchtelingen dan al te screenen op diploma’s en werkervaring. Om de wachttijd in de azc’s, die wel tot twee jaar kan duren, beter te benutten, aldus minister Asscher bij zijn aankondiging. De mobiele teams onderzoeken de vluchtelingen met een verblijfstatus met de vragen: wat…

Continue Reading

We werken aan …

We werken aan de uitbreiding van Vluchteling in de Versnelling – het werkplatform voor een goede toekomst voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Om te beginnen in Nederland. Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een snellere en betere integratie van vluchtelingen. De vluchteling. Wij. Jij. Als ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, denker en doener. Op het…

Continue Reading

Oók koploper in integratie (worden)?

Jij bent ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, een denker of juist een doener. En jij wilt ook je capaciteiten inzetten voor snellere & betere integratie van vluchtelingen? Of je doet dat al, met je organisatie, bedrijf of persoonlijk, en je wil graag samenwerken om meer te bereiken? Meld je dan nu aan voor het werkplatform Vluchteling in…

Continue Reading

1

Subsidie 87,5 miljoen moet 14.000 vergunninghouders onderdak helpen

Voor de huisvesting van elke volwassen vergunninghouder heeft het Rijk € 6.250,- aan subsidie beschikbaar. In totaal € 87,5 miljoen. Het streven is om daarmee zo snel mogelijk woonruimte te creëren voor 14.000 tot de Nederlandse samenleving toegelaten vluchtelingen. De belangrijkste voorwaarden: nieuwbouw of ombouw van panden zonder woonfunctie van voldoende kwaliteit: eisen Bouwbesluit 2012…

Continue Reading

1 2 3 4