★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet

Diagnostiek wordt voor gemeenten steeds belangrijker bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze willen hiermee zicht krijgen op de mogelijkheden voor duurzame arbeidsparticipatie van de doelgroep. De publicatie ‘Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet’ laat met vijf praktijkvoorbeelden zien hoe sociale werkbedrijven, in samenwerking met gemeenten,  op efficiënte wijze invulling geven aan diagnostiek en wat daarbij de succesfactoren en leerpunten zijn.

De Participatiewet heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de duurzame arbeidsparticipatie van de brede doelgroep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Effectieve diagnostiek draagt bij aan dit doel en vormt de basis voor een goed (re-)integratietraject.
Veel sociale werkbedrijven werken inmiddels nauw samen met gemeenten om invulling te geven aan de diagnose, vaak vanuit verschillende uitgangspunten. Dit leidt tot verschillende aanpakken en werkprocessen.

Publicatie

Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet belicht vijf verschillende praktijkvoorbeelden van sociale werkbedrijven die, in nauwe samenwerking met gemeenten, de diagnostiek voor de nieuwe doelgroep efficiënt en naar tevredenheid hebben ingericht. Daarnaast biedt de publicatie een overzicht van succesfactoren die leiden tot een constructieve aanpak. Worstelt uw sociaal werkbedrijf of uw gemeente ook met het vormgeven van de diagnostiek binnen de Participatiewet? Bekijk de handreiking voor inspiratie en tips.

“Gemeenten en sociale werkbedrijven werken samen, maar handelen vanuit andere doelen. Dat moet je zien te verenigen. Ga nadrukkelijk met elkaar in gesprek en probeer inzicht te krijgen met en in elkaar. Waarom doe jij dit en welke doelen probeer je daarmee te realiseren? Dit moet de hele organisatie door, het is belangrijk iedereen hierbij te betrekken.” Stephan van Gammeren (Weener XL)

Downloaden

 

redactie • 26 april 2016


Previous Post

Next Post