★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Geen quick wins voor vluchtelingenvraagstuk …

Voor het vluchtelingenvraagstuk gelden geen eenvoudige oplossingen. Het is vooral de opgave om er een vitale ontwikkeling van te maken. Daar past geen beleid van one size fits all. Een inclusieve samenleving vraagt om wijs beleid en moedige politici die focussen op het ‘besturen van verschillen’ in plaats van het ‘organiseren van overeenkomsten’.

Dat schrijft Hans Boutellier namens het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De omstreden vluchteling: Over de consequenties van een Europees vraagstuk voor Nederlands integratiebeleid

‘Voor het huidige vluchtelingenvraagstuk gelden geen eenvoudige oplossingen,silver bullits of quick wins – favoriete termen van beleidsmakers. Inclusiviteit is een noodzakelijk politiek vertrekpunt binnen een democratische rechtsstaat. En het is vooral een opgave om er een vitale ontwikkeling van te maken. Daar past geen beleid van one size fits all.

Ondertussen lijkt het soms alsof het maar niet wil doordringen tot instellingen en organisaties dat de tijden definitief en radicaal zijn veranderd. De teller tikt. Een inclusieve politiek betekent geen terugkeer naar ‘de doelgroepen’, daarvoor is de situatie te gecompliceerd. Het is vooral een proactieve politiek van flexibiliteit en dialoog. Dan gaat het om georganiseerde diversiteit van instellingen, actief antidiscriminatiebeleid op de arbeidsmarkt, reflectie op de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat en krachtdadig optreden tegen de ondermijning daarvan.

De samenleving kent een pluriform waardenstelsel en kan niet vanuit Den Haag georganiseerd worden. Maar Haags beleid schept wel de condities en het kan prikkels geven. Een inclusieve samenleving vraagt om wijs beleid en moedige politici.’

lees hier het hele blog

redactie • 8 april 2016


Previous Post

Next Post