★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Gemeenten missen voldoende budget en regie voor effectievere integratie

Het Rijk zorgt voor de eerste opvang, de asielprocedure en de verdeling van statushouders over het land. Daarna zijn de statushouders zelf verantwoordelijk voor hun inburgering dienen gemeenten voor de verdere participatie te zorgen. Het merendeel van de gemeenten vindt dat ze daar te weinig geld voor krijgen en dat ze nu onvoldoende grip kunnen hebben op het hele integratie- en participatietraject.

Bijna drie kwart van de gemeenten heeft afgelopen jaar speciaal beleid ontwikkeld om de integratie van vergunning- of statushouders te bevorderen. Het gaat dan voornamelijk om het stimuleren van arbeidsparticipatie, het vinden van gepaste woningen en taalonderwijs.

Maar de gemeenten zijn ontevreden over de gelden die ze daarvoor van het Rijk ter beschikking krijgen. ‘De budgetten voor begeleiding en re-integratie en het verstrekken van uitkeringen zijn volstrekt onvoldoende’, vindt een woordvoerder van enkele Zeeuwse gemeenten.
Daarnaast wordt veel werk op dit moment nog door vrijwilligers gedaan. “Dus voor echte duurzame inburgering, integratie en participatie is dit niet voldoende”, zegt de gemeente Berkelland.

Regie weer terug bij gemeenten

De uitspraken en conclusies volgen op een vragenlijst van Reporter 2021 die was uitgezet onder 390 gemeenten. Daaruit blijkt dat naast het budget ook de mogelijkheden om integratie te beïnvloeden veel te wensen over laat. ‘Wij willen dat de regie op inburgering weer terug komt bij de gemeenten, zodat wij taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en begeleiding naar werk beter op elkaar kunnen afstemmen,’ is een reactie vanuit Utrecht.

Amsterdam wijst erop dat door het lage slagingspercentage bij de inburgeringscursus vergunninghouders veel geld kwijt zijn aan herkansingen. Bovendien zitten ze  langer in de bijstand en dat kost elke maand veel geld. ‘Amsterdam wil graag zelf de regie voeren over het hele integratie- en participatietraject van statushouders’, verklaart een woordvoerder.

Bron: Reporter2021

redactie • 15 oktober 2016


Previous Post

Next Post