★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA)

Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) snel tijdelijke huisvesting te realiseren als er onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn.

Denk daarbij aan:

  • Vakantiewoningen, aan vormen van logies (zoals hotels, pensions, bed & breakfast en Airbnb), stacaravans en andere woongelegenheden met een recreatieve bestemming
  • Leegstaand vastgoed zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoren en winkels)
  • Leegstaande kazernes of kloosters

In ieder geval mogen voor het GVA geen panden gebruikt worden waar al een woonbestemming op zit.

icon attentieGVA en ondernemers

De GVA is voorbehouden aan gemeenten. Ondernemers, investeerders, huisvesters, verhuurders etc. kunnen met de betreffende gemeente overleggen of hun plan als GVA uitgevoerd kan worden. 

Duur van de regeling

De GVA-regeling is voor één jaar opengesteld vanaf 1 januari 2016. Dit betekent dat een vergunninghouder tot en met 31 december 2016 tijdelijk kan worden gehuisvest via het GVA.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekijkt eind van het jaar of er reden is om de periode van openstelling te verlengen.

Factsheet

In de factsheet vindt u alle informatie over het versnellingsarrangement: over de doelgroep voor het GVA, de tijd dat iemand in een woonruimte via het GVA kan blijven, het verschil tussen reguliere woonruimte en woonruimte via het GVA, de procedure, de financiële vergoeding etc.

Meer informatie

  • Factsheet: Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) (VNG, COA, Ministerie van V&J, februari 2016)
  • Voor inhoudelijke vragen over het Gemeentelijk Versnellingsarrangement kunt u terecht bij de VNG via het OndersteuningsTeam Asiel en Vergunninghouders: otav@vng.nl of 070-3738393.
  • Voor vragen over de regeling vanaf het moment dat er werkelijk een woning is waar vergunninghouders aan gekoppeld moeten worden en verdere afhandeling daarvan, kunt u terecht bij het COA via 0800-0238023 of helpdeskuitvoering@coa.nl.
  • Voor het daadwerkelijk melden van aantallen te plaatsen vergunninghouders kunt u zich wenden tot uitstroomondersteuning@coa.nl. Achter deze mailbox zitten de medewerkers die de noodzakelijke administratieve handelingen kunnen verrichten.

Zie ook Logeerregeling »

Bron: gemeentenvandetoekomst.nl

redactie • 2 april 2016


Previous Post

Next Post