★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

“Verplicht leer-werktraject voor nieuwe statushouders”

Biedt nieuwe statushouders een twee jaar durend verplicht leer-werktraject. Op die manier kunnen we hen beter activeren en mee laten doen in de samenleving. De vluchteling met een verblijfsvergunning (status) krijgt dan niet direct een uitkering, maar wel onderdak, zorg en onderwijs in natura, aangevuld met leefgeld.

Het plan is geopperd door de ChristenUnie. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers pleitte er voor in het tv-programma Pauw. “Als je statushouders vanaf de eerste dag een huis, uitkering en toeslagen geeft, is het moeilijk om ze aan te laten sluiten op de samenleving en ontstaat er een isolement. Als je vluchtelingen niet vanaf het begin de Nederlandse taal laat leren, lever je ze in feite over aan de bijstand. De ChristenUnie wil nieuwkomers vanaf het begin laten meedoen en actief laten zijn in de samenleving.”

In het verplichte traject leren nieuwe statushouders de Nederlandse taal, zijn  ze actief in burgerschapsvorming en doen ze vrijwilligerswerk. Zo zijn ze actief in de samenleving en maken ze er deel van uit. Na twee jaar kan een nieuwkomer door middel van een toets uit het traject uitstromen, gaan ze aan het werk of krijgen desnoods een uitkering.

Vluchteling in de Versnelling juicht een dergelijk plan van harte toe (lees hier meer).

redactie • 11 oktober 2016


Previous Post

Next Post