★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

VIP&Co

VIP&Co is de nieuwste spin-off van Vluchteling in de Versnelling.

VIP staat voor Vluchtelingen Integreren en Participeren. De I en P staan ook voor Integraal en Persoonlijk als belangrijke pijlers in onze aanpak.

Met &Co laten we zien dat het om samen werken gaat, coöperatief met de vluchteling en diens omgeving. Co staat ook voor Cocreatie, een andere belangrijke pijler in onze manier van werken. En als je wilt zegt de C nog iets over Creativiteit en de O over Ondernemen …

Ondernemen is een belangrijke kwaliteit voor asielmigranten. Op veel terreinen moeten ze flink inhalen, vernieuwen en bijspijkeren. Dat vraagt inzet, durf, motivatie.

De medewerkers van VIP&Co zijn daarom ook ondernemend. Zij zetten zich volledig in voor het welslagen van de integratie en participatie van ‘hun’ mensen. Zij tonen de moed om verder te kijken dan de neus lang is, zien daardoor meer kansen en weten deze samen te benutten. Zij zijn bovenal intrinsiek gemotiveerd om er alles aan te doen om nieuwkomers in Nederland te laten slagen.

Onze professionals weten van wanten en gebruiken dat om hun kennis van en ervaring met vluchtelingen om te zetten in individuele voordelen voor de nieuwkomer. Zij richten hun begeleiding op diens persoonlijke situatie en de integrale aanpak van alle levensgebieden. Daarbij stimuleren zij de migrant om de regie ‘al doende leert men’ steeds beter in eigen handen te nemen. De begeleiding – training, vorming, onderwijs, coaching – is zo weinig als mogelijk en zo intensief als nodig.

VIP&Co de Professionals verenigt

  • Docenten Inburgering
  • Trainers KNS en ONA
  • Coaches Participatie
  • Trajectbegeleiders (re-)integratie
  • Arbeidsmarktspecialisten
  • Beroepskeuze begeleiders
  • Beleidsmedewerkers Integratie en Participatie
  • Werkbegeleiders
  • jouw professie …

We werken met elkaar als professionals die hun kennis, ervaring en betrokkenheid specifiek inzetten voor nieuwkomers. Samen zorgen we voor de ondernemende, cocreatieve, respectvolle en intensieve cultuur met een hechte en vertrouwelijke samenwerking als basis en stevige resultaten als uitkomsten.  Want …

Alles wat telt is het klinkende resultaat!

 

Actuele vacatures

 

VIP&Co staat open voor professionals die mee willen werken aan perspectief voor vluchtelingen.

Ben jij beschikbaar (op termijn) en spreekt onze motivatie je aan?

Laat dan eens van je weten en vertel wat jouw bijdrage kan zijn!

Je kunt hieronder reageren: