★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

‘2 tot 3 miljoen middelbaar en hooggeschoolde arbeidsmigranten nodig in Nederland’

Nederland heeft dringend arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden. Volgens de denktank OESO ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij. Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in die periode naar verwachting slechts met 1 miljoen personen, terwijl het aanbod van middelbaar geschoolden zelfs afneemt. “De vraag naar gekwalificeerd personeel zal dus naar verwachting aanzienlijk groter zijn dan het aanbod.”

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar rapport over migratie in Nederland. De OESO nam op verzoek van de Nederlandse overheid het beleid ten aanzien van arbeidsmigratie onder de loep. Daarbij werd de blik gericht op migratie van buiten de EU, aangezien EU-burgers recht hebben op vrij verkeer.

Uit het onderzoek bleek dat Nederland minder arbeidsmigranten van buiten de EU trekt dan het gemiddelde voor Europese OESO-lidstaten. Er zijn wel programma’s om meer gekwalificeerd personeel te trekken, maar die kunnen nog aantrekkelijker worden gemaakt, aldus de denktank voor geïndustrialiseerde landen.

Zo zou de huidige inkomenseis voor kenniswerkers kunnen worden versoepeld, bijvoorbeeld voor mensen die in bepaalde sectoren of provincies willen werken. Een lagere loondrempel kan er ook voor zorgen dat meer vrouwen naar Nederland komen om te werken. Verder zouden bedrijven sneller in staat moeten worden gesteld om buitenlands personeel te werven en kan er meer worden gedaan om buitenlandse studenten hier te houden als ze hun diploma hebben gehaald.

Bron: TPO/ANP

 

redactie • 20 september 2016


Previous Post

Next Post