★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Aandeel vluchtelingen in de bijstand groeit fors

Het aantal bijstandsgerechtigden blijft stijgen. Eind juni ontvingen 463 duizend personen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 21 duizend meer dan een jaar eerder. De helft daarvan betreft vluchtelingen. Veel asielzoekers en statushouders verblijven nog in opvangcentra. Zij zullen komende tijd in gemeenten moeten worden gehuisvest. Daardoor zal ook het aantal bijstandsuitkeringen nog verder toenemen.

De stijging van het aantal bijstandsontvangers tussen juni 2015 en juni 2016 is voor ongeveer de helft te verklaren door de komst van asielzoekers, vooral uit Syrië. Asielzoekers met een verblijfsvergunning kunnen een beroep doen op de bijstand. Van de grote instroom eind 2015 verblijven nog circa 33.000 asielzoekers en statushouders in opvangcentra. Een groot deel hiervan zal komende tijd in gemeente worden gehuisvest en aangewezen zijn op een bijstandsuitkering voor hun levensonderhoud.

Bron: CBS

redactie • 31 augustus 2016


Previous Post

Next Post