★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Actieve bemoeienis gemeente geen garantie, wel noodzakelijke voorwaarde integratie

Hoe gaan we om met opvang en verdere integratie van vluchtelingen? “Rotterdam zet in op ‘volwaardig meedoen’ van nieuwkomers. Dat is mooi, maar de stad legt de verantwoordelijkheid om te integreren wel vooral bij de migrant zelf. Terwijl ook de ontvangende samenleving verantwoordelijk is. Voor integratie heb je twee partijen nodig.”

Aan het woord is prof. dr. Richard Staring, criminoloog en antropoloog aan de Erasmus Universiteit, tijdens de Rotterdam Lezing 2016. Staring sprak gezien het decor met name over de plaatselijke situatie. Waar Rotterdam staat kan ook gemakkelijk elke Nederlandse gemeente worden gelezen.

Migrant zelf verantwoordelijk

De Rotterdamse aanpak van het gemeentebestuur zet in op ‘volwaardig meedoen’. Het beleid staat er voor dat nieuwkomers zo snel mogelijk ondergedompeld moeten worden in de Rotterdamse samenleving en aan de slag moeten gaan met taal, het zoeken van (vrijwilligers)werk en het leren kennen van de buurt en stad.

“Die inzet is mooi”, zo prijst hoogleraar Staring het beleid, maar hij ziet ook een gevaar: “Rotterdam legt de verantwoordelijkheid om te integreren bij de migrant zelf. Terwijl ook de ontvangende samenleving verantwoordelijk is.”

Samenleving werkt niet mee

“Er kunnen veel redenen zijn waarom migranten niet goed integreren”, aldus Staring. “Neem de marginalen, zij die zich vestigen, erg hun best doen om te slagen in de samenleving, maar het lukt niet. Omdat de ontvangende samenleving niet meewerkt. Of de migrant die een klus wil klaren en daarna terug wil naar zijn herkomstland, dus zich niet aanpast, maar die toch blijft.”

Iedereen gebaat bij actieve integratie

“Volgens migratieonderzoekers van de Erasmus Universiteit is het belangrijk om de integratie van nieuwkomers zo snel mogelijk op gang te brengen. En dat zowel de migrant als de samenleving daarin moet investeren.”

“Een (lokale) overheid die zich actief bemoeit met het integratieproces van de huidige nieuwkomers vormt weliswaar geen garantie, maar is wel een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis en welkom voelt.”

“Alle Rotterdammers zijn gebaat bij een realistische overheid die zich niet alleen nu, maar ook in de toekomst actief blijft opstellen bij de incorporatie van statushouders en andere nieuwkomers.”

redactie • 12 september 2016


Previous Post

Next Post