★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Amsterdam bouwt 500 tijdelijke woningen voor vluchtelingen

“Krapte op de woningmarkt is het grootste probleem bij het huisvesten van vluchtelingen in Amsterdam,” zegt wethouder Laurens Ivens, “en niet weerstand onder de bevolking.” Daarom gaat zijn gemeente bijna duizend tijdelijke woningen bouwen, voor de helft bestemd voor erkende vluchtelingen.

Het is voor het eerst dat een gemeente op een dergelijke schaal nieuwbouw neerzet voor deze zogeheten statushouders, meldt Trouw.

Het Platform Opnieuw Thuis, dat gemeenten ondersteunt bij het huisvesten van deze groep, vindt dat andere gemeenten daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Volgens de wethouder lukt het zonder nieuwbouw niet om de aantallen vluchtelingen te huisvesten die Amsterdam van het Rijk moet opvangen.

De nieuwbouwwoningen worden gebouwd voor de periode van tien jaar en staan verspreid over vijf locaties. Op deze locaties komen niet alleen statushouders te wonen, er is nadrukkelijk gekozen om deze groep te mengen met andere Amsterdammers zoals jongeren en studenten. Dit bevordert de integratie en hiermee voorziet het college ook in de vraag naar betaalbare studenten- en jongerenwoningen.

Eind 2015 is het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen vastgesteld. Hieruit blijkt dat in de jaren 2016 – 2018 in totaal 9.900 woonunits nodig zijn voor het huisvesten van verschillende kwetsbare groepen, waaronder statushouders. Het is op dit moment al zo dat een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen in Amsterdam bestemd is voor deze kwetsbare groepen. Omdat de vrijgekomen sociale huurwoningen onvoldoende woonruimte opleveren, gaat het college extra woonruimte creëren. De tijdelijke woningen worden gerealiseerd door bestaande gebouwen te transformeren en door tijdelijk extra woonunits te bouwen.

In de afgelopen maanden zijn verschillende kansrijke nieuwbouwlocaties onderzocht. Vier van deze locaties zijn geschikt gevonden om tijdelijke woonunits te plaatsen. Uitgangspunt bij het kiezen van de (tijdelijke) nieuwbouw- en transformatielocaties is dat we de huisvesting van statushouders spreiden over de stad en mengen met andere Amsterdammers. Door extra woningen voor onder andere statushouders te realiseren ontstaat er daarnaast ook ruimte bij de regulier vrijkomende sociale huurwoningen.

 

redactie • 11 mei 2016


Previous Post

Next Post