★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Asielstroom stokt bij 1.500 per maand

Afgelopen week telde de asielinstroom ongeveer 400 mensen. Dit betreft het totaal van eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen én nareizigers (nareizende gezinsleden). De afgelopen maanden beperkte de gemiddelde instroom zich al tot 1.500. De sterke daling van de instroom zette al direct in na de top in oktober 2015 van bijna 12.000 mensen. De officiële cijfers zijn afkomstig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Eerste-asielverzoeken-en-nareizende-gezinsleden-16-03-28

 

redactie • 3 juni 2016


Previous Post

Next Post