★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

2

Asielzoekers en vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Wel toetst UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen.

UWV toetst vrijwilligerswerk

De organisatie waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk gaat doen, vraagt een  ‘vrijwilligersverklaring’ aan bij UWV. UWV toetst of het vrijwilligerswerk aan bepaalde voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan geeft UWV de vrijwilligersverklaring af aan de organisatie.

Criteria vrijwilligerswerk 

De eisen van UWV aan vrijwilligerswerk zijn:

  • het werk is meestal onbetaald;
  • de organisatie heeft geen winstoogmerk;
  • het werk is goed voor de samenleving. Bijvoorbeeld werk in een buurtcentrum, of wandelen met ouderen.

Wanneer geen nieuwe vrijwilligersverklaring nodig

Een organisatie hoeft niet opnieuw een vrijwilligersverklaring aan te vragen als meer asielzoekers hetzelfde vrijwilligerswerk gaan doen.

Vrijwilligerswerk zonder vrijwilligersverklaring

Laat een organisatie asielzoekers vrijwilligerswerk doen zonder vrijwilligersverklaring van UWV? Dan is er sprake van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. De organisatie kan dan een boete krijgen.

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, is er geen vrijwilligersverklaring meer nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen. Op zijn verblijfsvergunning staat dan: ‘arbeid vrij toegestaan, geen twv vereist’.

Bron: Rijksoverheid

redactie • 2 april 2016


Previous Post

Next Post