★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Asielzoekers mogen sneller vrijwilligerswerk doen

Vluchtelingen die nog geen status hebben, kunnen voortaan sneller als vrijwilliger aan de slag. Minister Asscher van Sociale Zaken past de procedure hiervoor aan. Uit een kwalitatief onderzoek onder asielzoekers en statushouders in de opvang blijkt dat het merendeel vrijwilligerswerk een goede manier vindt om kennis te maken met de Nederlandse taal en samenleving. De activiteiten leiden ook af van gedachten aan het thuisland en helpen bij het wennen aan Nederland en het leren van de taal. Bovendien vindt men het prettig iets terug te kunnen doen voor de maatschappij.

Een organisatie die vrijwilligerswerkzaamheden aanbiedt aan asielzoekers moet hier momenteel een ontheffing voor aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of deze activiteiten geen betaald werk verdringen. Ook mag de betreffende organisatie geen winstoogmerk hebben. Deze aanvraagprocedure blijkt in de praktijk echter een bureaucratisch obstakel te zijn. Minister Asscher heeft daarom besloten om de toetsing door UWV voortaan achteraf te doen. Zo kan een asielzoeker direct beginnen met het vrijwilligerswerk zodra de ontheffing is aangevraagd.

Asscher vroeg het bureau Labyrinth Onderzoek & Advies een verkennend onderzoek te doen naar hoe vluchtelingen aankijken tegen vrijwilligerswerk. Het merendeel van hen blijkt dit een goede manier te vinden om kennis te maken met de Nederlandse taal en samenleving. De activiteiten leiden ook af van gedachten aan het thuisland en helpen bij het wennen aan Nederland en het leren van de taal. Bovendien vinden veel vluchtelingen het prettig iets terug te kunnen doen voor de maatschappij. Bij vluchtelingen die aangeven geen vrijwilligerswerk te kunnen doen, speelt hun fysieke of mentale gesteldheid soms een rol. Ook zijn sommige vluchtelingen onzeker of ze zich verstaanbaar kunnen maken en zijn ze niet op de hoogte van de regels voor vrijwilligerswerk.

Afgelopen augustus stelde Asscher nog een miljoen euro extra beschikbaar om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te kunnen koppelen.

Lees hier het verkennend onderzoek

Bron: SZW

redactie • 7 oktober 2016


Previous Post

Next Post