★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

zet de vluchteling in de versnelling

Kritische aanbieder wil geen nieuwe aanpak Inburgering – maar het kan wél!

Eén van de grote aanbieders van inburgeringscursussen deelt de kritiek van de taaldocenten op de Inburgeringscursus. “Zonder onderzoek of het wel werkt is deze wet ingevoerd. De inburgeraar wordt gebruikt als proefpersoon”, zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk. “Het is ‘zuur’ dat er nu boetes worden uitgedeeld.” Maar ondanks alle kritiek, in detail en…

Continue Reading

1

Inburgeringscursus bereidt nieuwkomers onvoldoende voor op echt meedoen

Ook de taaldocenten hebben forse kritiek op de inburgeringscursus. De examens zijn te moeilijk zijn, de wachttijden te lang en van gemaakte fouten kan niet worden geleerd. Belangrijkste kritiek is echter, dat inburgeraars in de cursus zelf te weinig worden voorbereid op meedoen in de samenleving. Die cruciale doelstelling vraagt om een totaal andere aanpak…

Continue Reading

1

Van asielzoeker tot erkende vluchteling – hoe het ongeveer gaat

We beginnen bij onze landsgrens. Eenmaal daar overheen maakt een vluchteling zich als asielzoeker bekend. Meestal is dat bij de politie. Die verwijst met inbegrip van wat geld voor openbaar vervoer door naar een Centrale Ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel of elders. Daar kan de asielaanvraag worden gedaan en vindt registratie en een medisch onderzoek plaats….

Continue Reading

Eén procent maakt al een enorm verschil!

Grote getallen kunnen onzeker maken. Al die nieuwkomers in ons kleine land, hoe moet dat? Grote getallen zijn echter niet altijd onbegonnen werk. Eén procent blijkt al een enorm verschil te kunnen maken. Doe even mee met dit gedachtenexperiment! Er zijn ruim 8.000.000 miljoen huishoudens met zelfstandige woonruimte in NL. Er zijn 80.000 statushouders (erkende…

Continue Reading

‘Nederland inclusief’ maakt ook vluchtelingen kansrijker

“Zou het niet mooi zijn als iedereen met een serieuze afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker wordt? Dus niet alleen de mensen die nu vallen onder de Participatiewet (en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen), maar ook ex-gedetineerden, ex-kankerpatiënten, niet-westerse allochtonen, laag opgeleide ouderen en last but not least vluchtelingen.”