★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

zet de vluchteling in de versnelling

Kritische aanbieder wil geen nieuwe aanpak Inburgering – maar het kan wél!

Eén van de grote aanbieders van inburgeringscursussen deelt de kritiek van de taaldocenten op de Inburgeringscursus. “Zonder onderzoek of het wel werkt is deze wet ingevoerd. De inburgeraar wordt gebruikt als proefpersoon”, zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk. “Het is ‘zuur’ dat er nu boetes worden uitgedeeld.” Maar ondanks alle kritiek, in detail en…

Continue Reading

1

Inburgeringscursus bereidt nieuwkomers onvoldoende voor op echt meedoen

Ook de taaldocenten hebben forse kritiek op de inburgeringscursus. De examens zijn te moeilijk zijn, de wachttijden te lang en van gemaakte fouten kan niet worden geleerd. Belangrijkste kritiek is echter, dat inburgeraars in de cursus zelf te weinig worden voorbereid op meedoen in de samenleving. Die cruciale doelstelling vraagt om een totaal andere aanpak…

Continue Reading

Voorbij ‘hét antwoord’ – Integraal denken en doen is cruciaal voor participatie vluchtelingen

Beter & Sneller (3) Vluchtelingen moeten voor een nieuw bestaan veel en omvangrijke uitdagingen tegelijkertijd aangaan. Een deel daarvan is ook niet door hen zelf op te lossen. Het gangbare denken en doen versmalt dergelijke complexe verhalen graag tot een klein deel dat behapbaar of aansprekend is. Symptoombestrijding ligt dan op de loer en staat…

Continue Reading

Waarom het duurzaam is om te investeren in opleiding van vluchtelingen

Duurzaam is in. Er wordt zelfs gesproken over de grote kansen die duurzame ontwikkeling heeft voor de economie. Het lijkt er wel op dat we dan toch vooral aan ondernemen in milieu en ecologie denken. Natuurlijk gaat het om de mens(heid), maar de mensen zelf lijken verder af te staan. Neem nu de integratie van…

Continue Reading

1

Van asielzoeker tot erkende vluchteling – hoe het ongeveer gaat

We beginnen bij onze landsgrens. Eenmaal daar overheen maakt een vluchteling zich als asielzoeker bekend. Meestal is dat bij de politie. Die verwijst met inbegrip van wat geld voor openbaar vervoer door naar een Centrale Ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel of elders. Daar kan de asielaanvraag worden gedaan en vindt registratie en een medisch onderzoek plaats….

Continue Reading

Zonder hulp wordt niemand groter, ook de vluchteling niet

Onze jongste is nu 18 en kan zichzelf goed redden. Daar is een heel traject aan vooraf gegaan. Niemand wordt geboren en kan vervolgens zonder hulp groter worden. Zo is het leven. En ook al ben jij groot, wat hulp onderweg kan ook jij wel eens gebruiken. Vluchtelingen lijken meer op kinderen, dan op grote…

Continue Reading

Van mensensmokkelaren naar mensenontwikkelaren

Vluchtelingen lijken vanzelf hier te komen. Maar dat is niet zo. Zij worden geholpen en betalen daar soms een hoge prijs voor. De vluchteling die mag blijven, mag ook vanzelf verder komen. Maar ook dat is niet zo. Hij of zij is zelf verantwoordelijk, zeker. Maar dan komt het niet vanzelf goed. En als het…

Continue Reading

Eén procent maakt al een enorm verschil!

Grote getallen kunnen onzeker maken. Al die nieuwkomers in ons kleine land, hoe moet dat? Grote getallen zijn echter niet altijd onbegonnen werk. Eén procent blijkt al een enorm verschil te kunnen maken. Doe even mee met dit gedachtenexperiment! Er zijn ruim 8.000.000 miljoen huishoudens met zelfstandige woonruimte in NL. Er zijn 80.000 statushouders (erkende…

Continue Reading

‘Nederland inclusief’ maakt ook vluchtelingen kansrijker

“Zou het niet mooi zijn als iedereen met een serieuze afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker wordt? Dus niet alleen de mensen die nu vallen onder de Participatiewet (en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen), maar ook ex-gedetineerden, ex-kankerpatiënten, niet-westerse allochtonen, laag opgeleide ouderen en last but not least vluchtelingen.”