★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

SER signaleert 5 vanzelfsprekende verbeteringen om vluchtelingen sneller aan het werk te helpen

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid. Na bijna een jaar praten en nadenken komt de SER met een serie aanbevelingen waar niemand van achterover zal vallen. Of het zou moeten zijn dat ze zo overduidelijk en voorspelbaar zijn. Er zijn overigens in 2016 best wel veel initiatieven genomen, maar “deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter.”…

Continue Reading

Centrale Werkwijzer over participatie vluchtelingen

Met welke regels heeft een werkgever die vluchtelingen wil aannemen te maken? Mag een vluchteling vrijwilligerswerk doen? Of een opleiding volgen? De nieuwe website werkwijzervluchtelingen.nl  biedt informatie over ondersteuningsmogelijkheden van vluchtelingen en wet- en regelgeving. De Werkwijzer vluchtelingen wil zo een online startpunt zijn voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie…

Continue Reading

On demand media-aanbod om nieuwkomers wegwijs te maken

Net in Nederland biedt Nederlandse programma’s aan met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling. Het online platform is erop gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving. Het wil daarmee de inburgering en integratie van nieuwkomers ondersteunen. De grote toestroom van vluchtelingen en asielzoekers…

Continue Reading

Handige gids met veel plaatselijke initiatieven

Handige gids voor vluchtelingen en vrijwilligers over de grote hoeveelheid initiatieven die van pas kunnen komen voor nieuwkomers. De gids is van Net in Nederland dat Nederlandse programma’s aanbiedt met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling. Net in Nederland is erop gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in…

Continue Reading

2

Asielzoekers en vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Wel toetst UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen. UWV toetst vrijwilligerswerk De organisatie waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk gaat doen, vraagt een  ‘vrijwilligersverklaring’ aan bij UWV. UWV toetst of het vrijwilligerswerk aan bepaalde voorwaarden…

Continue Reading

Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA)

Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) snel tijdelijke huisvesting te realiseren als er onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan: Vakantiewoningen, aan vormen van logies (zoals hotels, pensions, bed & breakfast en Airbnb), stacaravans en andere woongelegenheden met een recreatieve bestemming Leegstaand vastgoed zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoren…

Continue Reading