★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Waar het -ons- om gaat! in 7 antwoorden

Mensen die hier opnieuw moeten beginnen, beter & sneller op weg helpen. Dat is de ambitie van Vluchteling in de Versnelling. Voor onze focus zetten wij zeven piketpalen uit, die ons werkterrein bepalen en richting geven aan onze activiteiten.  VOOR WIE – Vluchtelingen, van 18 jaar en ouder, die na hun asielaanvraag een (grote kans op…

Continue Reading

Vluchtelingen op weg naar werk en integratie

Twaalfstatushouders afkomstig uit Syrië en Eritrea zijn in april gestart bij kringloopbedrijf Het Goed in Valkenswaard. Zij gaan daar een jaar lang aan het werk en krijgen daarbij taal- en arbeidsmarktles en individuele begeleiding. “Zo hebben ze na afloop maximale kans om een baan te vinden”, volgens de organiserende A2-gemeenten. De deelnemers in het project…

Continue Reading

Amsterdam bouwt 500 tijdelijke woningen voor vluchtelingen

“Krapte op de woningmarkt is het grootste probleem bij het huisvesten van vluchtelingen in Amsterdam,” zegt wethouder Laurens Ivens, “en niet weerstand onder de bevolking.” Daarom gaat zijn gemeente bijna duizend tijdelijke woningen bouwen, voor de helft bestemd voor erkende vluchtelingen. Het is voor het eerst dat een gemeente op een dergelijke schaal nieuwbouw neerzet…

Continue Reading

Utrecht investeert in toekomst van asielzoekers én wijkbewoners

“We willen zinvolle activiteiten bieden, zodat asielzoekers werken aan hun toekomst, ongeacht of die hier ligt of in het land van herkomst. Ook buurtbewoners kunnen meedoen en krijgen zo nieuwe kansen om te werken aan hun toekomst”, vertelt  Wethouder Kees Diepeveen. Zijn gemeente Utrecht zet een plus op de nieuwe opvanglocatie aan de Einsteindreef en…

Continue Reading

Tijdelijke opvang en verveling

+  De familie Azmout mist contact in de noodopvang Door de grote toestroom van asielzoekers de laatste maanden is een systeem ontstaan waarbij noodopvang wordt geboden in sporthallen, die geschikt zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik. Het gaat daarbij om gezinnen en alleenstaande mannen die via Turkije en Griekenland over de Balkan hun weg naar Nederland…

Continue Reading

Pre-integratie met vrijwilligerswerk

+  Noor is laag opgeleid en zoekt een baan In de gemeente Herkensbergen woont een groot aantal voormalig vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Eén van hen is Noor. Noor zoekt een baan, maar het valt nog niet mee om te ‘participeren’ zoals de gemeente dat noemde. Ze vroegen of ze vrijwilligerswerk deed, maar dat…

Continue Reading

Pre-integratie met opleiding

+ Ict’er Habib is hoog opgeleid en zoekt ook een baan! Habib is 28 en heeft inmiddels een verblijfsvergunning. In Syrië had hij een goede baan in de ICT, maar het is met zijn diploma heel moeilijk om hier aan het werk te komen. Hij wil best een diploma halen in Nederland, maar dat is…

Continue Reading