★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Centrale Werkwijzer over participatie vluchtelingen

Met welke regels heeft een werkgever die vluchtelingen wil aannemen te maken? Mag een vluchteling vrijwilligerswerk doen? Of een opleiding volgen? De nieuwe website werkwijzervluchtelingen.nl  biedt informatie over ondersteuningsmogelijkheden van vluchtelingen en wet- en regelgeving.

De Werkwijzer vluchtelingen wil zo een online startpunt zijn voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. De site maakt alle beschikbare informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen inzichtelijk. Hiermee levert het een bijdrage aan het vergroten van de maatschappelijke participatie en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland.

De website is een bijdrage van de SER aan de gezamenlijke doelstelling van de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen van het ministerie van SZW. Minister Lodewijk Asscher benadrukt namens de deelnemers aan de Taskforce WIV het belang van de website. ‘Participatie en integratie start vaak bij het kennen van de kansen en mogelijkheden die er zijn. De website is hiermee voor alle partijen van grote waarde.’

Online startpunt

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is blij met de werkwijzer: ‘De SER vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. Deze website biedt concrete handvatten voor werkgevers maar ook voor aanbieders van vrijwilligerswerk die vluchtelingen in dienst willen nemen. We hebben gemerkt dat er een grote behoefte is om de vele informatie over vluchtelingen en werk overzichtelijk en centraal te ontsluiten. Zo’n plek is er nu.’

Meer dan 20 organisaties en instellingen werken actief mee aan deze website. Daarnaast verwijst de website naar ruim 60 andere relevante organisaties.

redactie • 17 mei 2016


Previous Post

Next Post