★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Door daling asielvergunningen flink lagere taakstelling huisvesting vluchtelingen

Gemeenten moeten dit jaar 23.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. Een behoorlijk aantal, maar de taakstelling is lager dan de prognose en veel lager dan afgelopen jaar. Dit komt doordat er minder asielvergunningen worden verleend. En dat is weer een gevolg van de lagere asielinstroom en de veranderde samenstelling daarvan. De opgelopen achterstanden in de huisvesting in 2016 zijn nog niet weg, maar worden gestaag minder.  

“Als statushouders sneller in een gemeente kunnen wonen, is dat beter voor hun integratie en kan de stap naar werk ook sneller worden gezet”, zei staatssecretaris Dijkhoff in september vorig jaar. Maar erg snel gaat het tot nu toe niet voor iedereen en overal. Wel komt er nu wat meer schot in, vooral doordat er veel minder asielvergunningen worden vergeven.

Uitvoering op schema

Voor het eerste half jaar van 2017 is de taakstelling 13.000. De uitvoering hiervan ligt op schema. Daar komt nu een meevallende taakstelling van 10.000 woonruimtes voor de rest van 2017 bij. De prognose voor de eerste helft van 2018 is 6.000.

Achterstanden kleiner

Door inspanningen van gemeenten en woningcorporaties zijn de achterstanden op de taakstellingen uit voorgaande jaren inmiddels veel kleiner geworden.

“Gemeenten en woningcorporaties hebben de afgelopen periode hun beste beentje voorgezet. Dat heeft tot resultaat geleid. Daar heb ik veel waardering voor”, aldus staatssecretaris Dijkhoff.

Spreiding over alle gemeenten

Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor vergunninghouders. Elk half jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen vastgesteld hoeveel vergunninghouders gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een taakstelling voor alle gemeenten afzonderlijk. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente.

Bron: Rijksoverheid

 

redactie • 5 april 2017


Previous Post

Next Post