★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

€2370 per statushouder voor ‘traject participatieverklaring’

Gemeenten krijgen € 1370 per statushouder extra budget voor maatschappelijke begeleiding. Doel is om de integratie en participatie van nieuwkomers een extra impuls te geven. Het totale bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen voor uitvoering van het participatieverklaringstraject wordt hiermee opgehoogd tot € 2370 per inburgeringsplichtige statushouder (was: € 1000). Om voor dat bedrag in aanmerking te komen, moeten gemeenten wel uiterlijk 1 september 2016 bij het COA een aanvraag indienen.

Dit is in november 2015 in het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom afgesproken. Alle gemeenten krijgen via het COA € 1000 overgemaakt voor het participatieverklaringstraject en de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. Gemeenten die tijdig een plan van aanpak hebben ingediend, krijgen ook het extra bedrag van € 1370.

Gemeenten dienen daarvoor uiterlijk 1 september 2016 bij het COA de gelden voor uitvoering van het participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding aanvragen. Ze moeten daarvoor een beknopt plan van aanpak indienen waarin de intentie wordt uitgesproken om binnen drie maanden met de uitvoering te beginnen. Vervolgens wordt het geld binnen 30 dagen met terugwerkende kracht uitgekeerd.

Gemeenten die pas na 1 september een plan van aanpak indienen, krijgen het hogere bedrag niet.

Bron: VNG

redactie • 15 juli 2016


Previous Post

Next Post

Comments

Comments are closed.