★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

De 7 hoekstenen voor succesrijk participeren door vluchtelingen

Hoe je met deze 7 stenen samen succesrijk kunt bouwen aan de participatie van vluchtelingen

Participatie van vluchtelingen was lang weinig profijtelijk. Hoewel soms de echte wil hiervoor ook ontbreekt, speelt er nog een belangrijk factor: onwetendheid. Een beslissende aanpak mankeert doordat betrokkenen niet goed weten hoe participatie van nieuwkomers fundamenteel anders kan.  Vluchteling in de versnelling hanteert en propageert zeven basisprincipes die samen echt werken. Omdat het kán!

Onbekendheid met wat echt kan werken, houdt twijfel in stand en daarmee gebrekkig, willekeurig en ontoereikend handelen. De gevolgen zijn elke dag pijnlijk zichtbaar: persoonlijke uitzichtloosheid en hoge maatschappelijke ‘kosten’. Bij niet of marginaal gewijzigd beleid is de toekomst helaas gemakkelijk te voorspellen.

Maar dat hoeft niet zo te zijn!

Wij hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan innovaties gebaseerd op degelijke analyses van de knelpunten en van goede praktijken, ook uit andere werkvelden. Wat blijkt? Waar de echte wil er is, is de weg er ook!
We hebben met elkaar in Nederland alles wat er voor nodig is. De kennis, de kunde en de mensen daarvoor zijn rijkelijk aanwezig. Onze conclusies zijn dat het echt kán: succesvolle participatie van nieuwkomers, ook als zij gevlucht zijn uit een andere wereld.

Bottomline:
Daar is wel een wezenlijk andere benadering voor nodig!

 

De zeven bouwstenen voor
succesrijke participatie van vluchtelingen

Vluchteling in de Versnelling bracht de inzichten bij elkaar en destilleerde zeven basisprincipes. Samen vormen zij een stevig nieuw fundament, waarop creatief gebouwd kan worden aan een duurzaam huis voor de toekomst van de vluchteling in de Nederlandse samenleving.

 1. IMPACT EERST!
  Stel de creatie van duurzame effecten voor de vluchteling én de samenleving voorop. Begin bij het einde. Het gaat om volledige focus op de maatschappelijke meerwaarde, realistisch en meetbaar.
 2. DE VLUCHTELING CENTRAAL
  Ontwikkel echt maatwerk door omdenken van willekeurig aanbod naar realistische vraagsturing. Elke vluchteling kent eigen moeiten en uitdagingen. Daadwerkelijke verbetering draait om de unieke vluchteling zelf.
 3. INTEGRALE AANPAK
  Denk holistisch – werk integraal. Vluchtelingen staan voor veel grote opgaven tegelijk. Evenwichtige ontwikkeling (voorbij enkelvoudige ‘oplossingen’) noodzaakt breder kijken en doen.
 4. COCREATIE
  Realiseer de gewenste verbeteringen vanuit een eenduidige regie samen vanuit ieders mogelijkheden. Complexe persoonlijke uitdagingen behoeven een stabiele structuur met bruikbare inbreng op het juiste moment.
 5. DESKUNDIG EN PROFESSIONEEL
  Organiseer adequate expertise samen met meesterschap in de uitvoering. Grote opgaven vragen ‘alles uit de kast’. Zet de juiste wegen, middelen en mensen in – state of the art!
 6. BEDRIJFSMATIGE ONTWIKKELING
  Voeg waarde toe door verbinding met marktgericht werken. Sociaal ondernemen streeft, anders dan losse projecten, naar duurzame verbetering: impact over de tijd en voor meer mensen.
 7. WERK VOOR VLUCHTELINGEN
  Creëer, naast toegang tot reguliere banen, óók nieuw werk op basis van persoonlijke kwaliteiten, wensen en marktkansen. Goed voor Nederland!

De 7 hoekstenen voor succesrijk participeren door vluchtelingen

 

redactie • 28 maart 2017


Previous Post

Next Post