★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Inburgeringsbeleid verrijken met agogische aanpak

Het inburgeringsbeleid gaat uit van foutieve vooronderstellingen en dan helpt het niet om datzelfde beleid aan te scherpen als de uitkomsten niet goed zijn. Het ontbreekt aan een pedagogisch perspectief en daardoor werkt het niet om mensen alleen zelfverantwoordelijk te maken en pittige sancties op te leggen als het niet lukt. “Wat nodig is, is een flinke investering in één van de grootste uitdagingen waar we in onze tijd voor staan, namelijk leren samenleven, met al onze verschillen.”

Het aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen haalt, is zorgwekkend laag. Volgens Dr. Rogier van ’t Rood en dr. Christa Nieuwboer komen nu de ”pijnpunten van het gekozen inburgeringsbeleid scherp naar voren. Kijk alleen al naar de eis aan inburgeraars om zelf een geschikte cursus te zoeken en pittige sancties bij niet slagen. Daarbij worden inburgeringscursussen aan de markt over gelaten, zonder duidelijke pedagogische eisen te stellen aan de aanpak. De markt helpt daardoor vanzelfsprekend liever niet de laagst opgeleiden: te veel risico.”

Waarom leren mensen iets en hoe pak je dat aan?

Aanscherping van hetzelfde beleid gaat niet helpen, omdat het “uitgaat van foutieve vooronderstellingen.” De kern van de zaak is (ped)agogisch van aard:  Waarom leren mensen iets en hoe pak je dat aan? “Je kunt mensen natuurlijk vertellen wat ze moeten leren, met een grote nadruk op taalverwerving en op het naleven van “onze” normen en vooral waarden, en dat is wat er nu gebeurt. Maar zo werkt het niet”, stellen Nieuwboer en Van ’t Rood.

Zij pleiten voor de noodzakelijke inbreng van een pedagogisch perspectief. Beiden zijn betrokken bij Themis, een effectieve en efficiënte op participatie gerichte methode. Daarin wordt de belevingswereld van de deelnemers wél als uitgangspunt genomen. “Het hoofddoel is actieve participatie in de samenleving via duurzame gedragsverandering: van passief naar actief, van teruggetrokken naar proactief gedrag, in combinatie met een groeiend inzicht in effectief communiceren en handelen. Dat gebeurt via zorgvuldige bewustwordingsprocessen, die de kennis en vaardigheden verrijken en het zelfvertrouwen en zelfbeeld versterken. Themis werkt aan participatie en preventie en is geschikt voor niet- of laag-opgeleide deelnemers.”

“actieve participatie via duurzame gedragsverandering”

“Waarden zijn niet aan te leren door ze op te leggen”, weten Nieuwboer en Van ’t Rood . “Wat nodig is, is een flinke investering in één van de grootste uitdagingen waar we in onze tijd voor staan, namelijk leren samenleven, met al onze verschillen. Het op stel en sprong eisen van sociale integratie via een cursus is te oppervlakkig. Het gaat om een langdurig veranderingsproces, dat ingrijpt op fundamentele overtuigingen. Het is kortzichtig om vooral nadruk te leggen op taalverwerving en dan te verwachten dat inburgering dan vanzelf wel plaatsvindt.”

Sociale integratie kun je niet opeisen en afdoen met een opgetuigde taalcursus en een inburgeringsexamen. “Gezien het belang ervan voor het evenwicht in onze samenleving vergt dit een goed doordachte pedagogische aanpak waarin de betrokkenen burgerschap en samenleven leren.”

“Zorg daarom voor een wezenlijke verandering van inburgeringscursussen, stel daarbij het pedagogische proces centraal, en investeer daar grootschalig in.”

Dr. Rogier van ’t Rood is internationaal onderwijsconsultant en parttime docent Internationale Pedagogische Vraagstukken aan de Universiteit Utrecht. Met anderen heeft hij een effectieve methode ontworpen die werkt aan de participatie van laag opgeleide migrantenmoeders Themis

Dr. Christa Nieuwboer
 is onderzoeker op het gebied van opvoedingsondersteuning en heeft een bijdrage geleverd aan de Themis-methode.

Lees het hele blog op Themis

 

redactie • 2 mei 2016


Previous Post

Next Post