★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

Inburgeringscursus bereidt nieuwkomers onvoldoende voor op echt meedoen

Ook de taaldocenten hebben forse kritiek op de inburgeringscursus. De examens zijn te moeilijk zijn, de wachttijden te lang en van gemaakte fouten kan niet worden geleerd. Belangrijkste kritiek is echter, dat inburgeraars in de cursus zelf te weinig worden voorbereid op meedoen in de samenleving. Die cruciale doelstelling vraagt om een totaal andere aanpak volgens Vluchteling in de Versnelling. De inhaalslag is omvangrijk en vergt een persoonlijke en vooral intensieve integrale aanpak.

Ongeveer een derde van de inburgeringsplichtigen uit 2013, toen de nieuwe wet inging, heeft het examen nog niet gehaald. Dat zijn ongeveer 3000 mensen. De helft van hen heeft een boete gekregen omdat ze het examen niet op tijd hebben gehaald. Wat kan er beter?

Mis met de examens

Volgens docenten die binnen het inburgeringsprogramma taallessen geven, is er van alles mis rond de examens. In het dagblad Trouw geven ze aan dat er (te) lange wachttijden zijn, dat een deel van de examenvragen te moeilijk is en dat wie niet slaagt geen inzage krijgt in de gemaakte fouten.

Te duur

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) erkent dat er problemen rond de examens zijn. Er wordt onder meer gewerkt aan het verkorten van de wachttijd voor het examen.
Voor het inzien van de gemaakte examens is nog geen verbetering in zicht. Het kan wel opgelost worden, maar dat kost geld. Volgens het ministerie is het te duur om telkens examenvragen te vervangen. Daarom krijgen cursisten steeds dezelfde vragen en krijgen ze geen inzicht in wat eerder mis ging.

10 keer zakken

“Zo kunnen mensen niet van hun fouten leren”, zegt Marc van der Schouw van de Hogeschool Rotterdam. Hij kent verhalen van inburgeraars die tien keer voor het examen zakten, omdat ze niet begrepen wat ze fout deden.

Geen opdrachten buiten de deur meer

Volgens de docenten is er bij de inburgeringscursus ook te weinig aandacht voor de praktijk. “Cursisten krijgen vooral theorie achter de computer”, zegt Monique Schoorl van de beroepsvereniging voor docenten die Nederlands aan inburgeraars geven. “Vroeger deed men opdrachten buiten de deur: naar de woningbouwvereniging, een gesprek bij de arts, vrije dagen vragen aan de werkgever.” Maar daar is kennelijk geen tijd of ruimte meer voor.

Integrale aanpak keert om

Volgens Vluchteling in de Versnelling moet ook niet verwacht worden dat de huidige inburgeringscursus zo te verbeteren is, dat mensen vanzelf gaan participeren. Op details, zoals rond de examens, kan het zeker beter. Maar in de kern blijft het een onderwijsproduct met eigen voor- en nadelen. En biedt daarom per definitie de nieuwkomers niet de maatschappelijke vorming en ontwikkeling die noodzakelijk is.

 

Intensieve inhaalslag door integrale aanpak

Nieuwkomers en met name asielmigranten komen letterlijk van ver. Eenmaal hier zijn ze er nog lang niet: maatschappelijk gezien start er opnieuw een verre, intensieve reis. De vluchteling moet een enorme inhaalslag maken om hier echt voet aan de grond te krijgen.

Vluchteling in de Versnelling kiest er bewust voor om de asielmigrant een brede maatschappelijke vorming en ontwikkeling te bieden. Daar hoort basale kennis en vaardigheden van de taal, de samenleving en de arbeidsmarkt bij. Maar een realistische én perspectiefrijke aanpak vraagt echt veel meer.

Zie ook:

 

redactie • 13 april 2017


Previous Post

Next Post