★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

zet de vluchteling in de versnelling

Kritische aanbieder wil geen nieuwe aanpak Inburgering – maar het kan wél!

Eén van de grote aanbieders van inburgeringscursussen deelt de kritiek van de taaldocenten op de Inburgeringscursus. “Zonder onderzoek of het wel werkt is deze wet ingevoerd. De inburgeraar wordt gebruikt als proefpersoon”, zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk. “Het is ‘zuur’ dat er nu boetes worden uitgedeeld.”
Maar ondanks alle kritiek, in detail en fundamenteler, wil zijn organisatie geen veranderingen nu. “Weer een nieuw systeem, daar heeft de grote groep die in 2015 en 2016 inburgert niets aan.” Dat is meer dan jammer, want zo staat ook de grote groep die nog moet starten straks in de kou.

Blog door Mejo Huizer

Van der Linden spreekt zich vandaag uit in Trouw naar aanleiding van de kritiek van de taaldocenten. Zijn collega Wilma Vogels vertelt daar dat docenten de afgelopen jaren niet wisten wat ze moesten behandelen om inburgeraars­­ klaar te stomen voor de ‘geheime’ examens.

Absoluut onrealistisch

Ook de ONA, het onderdeel ‘Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt’, wekt ergernis. Cursisten moeten vragen invullen over hun gewenste werk, diploma’s, competenties en sollicitaties. Die worden dan als examen beoordeeld. Vogels noemt het vak “absoluut onrealistisch”.

Geen andere aanpak

Dat VluchtelingenWerk zich aansluit bij de kritiek op de Inburgeringscursus betekent niet dat zij dus ook pleiten voor een andere aanpak. Men wacht liever de evaluatie van het huidige stelsel af, dan het systeem nu weer op de schop te nemen. “Weer een nieuw systeem”, stelt Van der Linden, “daar heeft de grote groep die in 2015 en 2016 inburgert niets aan.”

Veel nieuwkomers moeten nog starten met inburgeren

Dat laatste, daar kan VluchtelingenWerk gelijk in hebben. Maar wat Van der Linden dan vergeet, is dat van de extra instroom afgelopen jaren een belangrijk deel nog met inburgeren moet starten. Voor die tienduizenden zou het niet verkeerd en zeker de moeite waard zijn om het anders aan te pakken. Bestaande wetgeving aanpassen duurt inderdaad wel weer even, maar dat hoeft niet direct.

Nu al cruciale verbeteringen

Het is ook nu al mogelijk om met de bestaande regels tot cruciale verbeteringen te komen. Dat zet niet direct ‘het systeem’ op de kop, maar wél de manier waarop inburgering wordt uitgevoerd. Met een integrale visie is een realistische en perspectiefrijke participatieaanpak goed te realiseren.

Dat dat consequenties heeft voor de (grote) aanbieders van inburgeringscursussen, ja. Maar om wie gaat het eigenlijk?

 

Intensieve inhaalslag door integrale aanpak

Nieuwkomers en met name asielmigranten komen letterlijk van ver. Eenmaal hier zijn ze er nog lang niet: maatschappelijk gezien start er opnieuw een verre, intensieve reis. De vluchteling moet een enorme inhaalslag maken om hier echt voet aan de grond te krijgen.

Vluchteling in de Versnelling kiest er bewust voor om de asielmigrant een brede maatschappelijke vorming en ontwikkeling te bieden. Daar hoort basale kennis en vaardigheden van de taal, de samenleving en de arbeidsmarkt bij. Maar een realistische én perspectiefrijke aanpak vraagt echt veel meer.

Zie ook:

 

redactie • 13 april 2017


Previous Post

Next Post