★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

Deelnemen

Leuk dat je belangstelling hebt!

Er voor zorgen dat vluchtelingen sneller en beter integreren, dat doe je met elkaar. Overheden en allerlei instituties hebben daarin hun rol. En van onderop, door vrijwilligers in de buurten en daar buiten, gebeurt er al veel.
Maar wij weten dat er meer kan, dat het beter en sneller moet. En daar hebben we alle hulp bij nodig!

Partners en Supporters

Vluchteling in de Versnelling is een platform in beweging. Die beweging wordt groter en krijgt meer impact als meer mensen , organisatie, bedrijven meedoen. Wij geloven in de eigen kracht van de vluchteling. Maar wij menen ook dat we met elkaar, met private, maatschappelijke en publieke krachten het mogelijk kunnen maken dat die eigen kracht beter & sneller tot resultaat komt. Dat kan door creatief en intensief samen te werken aan innoverende oplossingen die echt perspectief bieden voor de vluchteling. Samen bouwen we aan een inclusievere samenleving, in de buurt, in de regio én in heel ons land. We zijn dan ook trots op onze partners en supporters waarmee we daar aan werken.

Meld je bedrijf of organisatie hieronder vrijblijvend aan.
Dan reageren wij snel en kunnen we bij wederzijdse instemming direct verder aan de slag.

Loading…