★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Motivatie en behoeften van vrijwilligers: laagdrempelig, divers aanbod, eigen buurt

“Naast het feit dat ik dit zelf leuk vind om te doen is het ook iets wat ik aan mijn kinderen mee wil geven: wees open en meelevend naar andere mensen toe.”  Ontmoeting, samen eten en taalondersteuning waren de activiteiten waarbij de meeste vrijwilligers zich inzetten voor en met vluchtelingen. 250 van deze betrokken Utrechters vulden een online enquête in. Daaruit blijkt dat deze vrijwilligers zelf graag hun uren willen bepalen en in de eigen buurt actief zijn. Bijna allemaal (97%) willen ze actief blijven. Het eindrapport bevat ook aanbevelingen: houd vrijwilligerswerk laagdrempelig, zorg voor een divers aanbod en de mogelijkheid voor mensen om zich incidenteel in te zetten.

Het onderzoek van Present Utrecht, Stichting Eet Mee! en Taal doet meer is gehouden in mei 2016 en betreft de periode dat er vluchtelingen verbleven in de Jaarbeurs en aan de Amerikalaan. Het levert een aantal interessante factoren op, die van invloed zijn op vrijwillige inzet in de toekomst. De vrijwilligers willen bijvoorbeeld zelf hun uren bepalen en graag in de eigen buurt actief zijn . Bijna allemaal (97%) willen ze zeker of misschien actief blijven.

Aanbevelingen

Naast de enquête spraken  de onderzoekers ook met enkele professionals en vrijwilligers. Dit levert samen een beeld op van de motivatie en behoeften van vrijwilligers. Het eindrapport bevat ook aanbevelingen: houd vrijwilligerswerk laagdrempelig, zorg voor een divers aanbod en de mogelijkheid voor Utrechters om zich incidenteel in te zetten.

Wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht  complimenteerde de drie organisaties vanwege de goede samenwerking die geleid heeft tot inzicht in wat de stad drijft en nodig heeft als het aankomt op vrijwillige inzet.

Gastvrijheid en positief signaal geven

Niet iedereen die zich inzet voor vluchtelingen voelt zich vrijwilliger. Sommigen noemen zich liever ‘betrokken inwoner’. Ze kwamen vooral in actie vanuit een gevoel van gastvrijheid of om een positief signaal af te geven. Bijna 60% deed naar eigen zeggen voor het eerst vrijwilligerswerk. De opvanglocaties werden in november 2015 en mei 2016 gesloten, maar 45,3% van de respondenten heeft nog steeds contact met de vluchtelingen.

Het vrijwilligerswerk werkt volgens hen positief naar beide kanten. ‘Mooi was de saamhorigheid tussen vrijwilligers en sportende vluchtelingen. Sport verbroedert’ schreef een respondent. Veel Utrechters namen de moeite via de enquête verhalen te delen over hun ervaringen. Een aantal van deze verhalen is te lezen op de sites van Present Utrecht, Stichting Eet Mee! en Taal doet meer. . .

Dit is het eerste grotere onderzoek dat in Utrecht werd gedaan naar vrijwillige inzet en motivatie rond de noodopvang. De eindrapportage levert maatschappelijke organisaties en gemeenten inzicht op hoe de inzet van betrokken burgers kan worden vastgehouden in de toekomst.

Verder lezen:

 

redactie • 3 oktober 2016


Previous Post

Next Post