★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

‘Nederland inclusief’ maakt ook vluchtelingen kansrijker

“Zou het niet mooi zijn als iedereen met een serieuze afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker wordt? Dus niet alleen de mensen die nu vallen onder de Participatiewet (en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen), maar ook ex-gedetineerden, ex-kankerpatiënten, niet-westerse allochtonen, laag opgeleide ouderen en last but not least vluchtelingen.

De wensvraag is van Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, in zijn nieuwste blog. We citeren een paar gedeelten uit het vervolg.

Passie voor vluchtelingen

“Waarom moeten er voor elke ‘doelgroep’ aparte stimuleringsmaatregelen en eigen acties zijn? Voor werkgevers is dat alleen maar verwarrend. Bovendien weet ik uit ervaring dat de ene werkgever meer heeft met (soms zelfs een passie voor) vluchtelingen, een ander met ex-gedetineerden, en weer een ander met arbeidsbeperkten, terwijl het sommige echt niets uitmaakt. Die willen gewoon een gemotiveerde werknemer en/of iets goeds doen voor de samenleving. Laten we er nu eens voor zorgen dat al deze mensen onder één regeling vallen en een passend opstapje krijgen aangeboden.”

Eenduidige afspraken gemeenten en rijksoverheid

Zou het niet nog mooier zijn als de gemeenten en de landelijke overheid hier dezelfde koers in zouden varen? Onder het motto Nederland inclusief maken gemeenten en rijksoverheid eenduidige afspraken over de brede doelgroep en een eenvoudige basisset aan stimuleringsmaatregelen.

Inclusieve werkgevers belonen

Belonen is eigenlijk altijd beter dan straffen. “Daarom wordt het tijd om werkgevers te belonen die meer dan gemiddeld bijdragen aan een inclusief Nederland.” Dat kan door:

  • bedrijven meer kans te geven op opdrachten,
  • bedrijven financieel te stimuleren (via de fiscus) en
  • door werkgevers op andere manieren in het zonnetje te zetten.

Lees hier de hele blog »

redactie • 31 maart 2016


Previous Post

Next Post