★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

Gemeenten bereiken en besparen veel met kansrijke integratie

Kansrijke en effectieve uitvoering van de integratie van status/vergunninghouders in uw gemeente is geen onbereikbaar ideaal. Vluchteling in de Versnelling kan daar veel in betekenen. Tijdig, doelgericht en integraal werken zet vluchtelingen in de versnelling naar een toekomst met perspectief. Het voorkomt ook latere problemen en bespaart bovendien veel geld op uitkeringen, extra diensten en zorg. Meer nog: door te investeren in effectieve integratie, participatie en re-integratie verdient uw gemeente elke geïnvesteerde euro uiteindelijk 2-3 maal terug (ongelofelijk?).

 

Samenwerken met

Vluchteling in de Versnelling?

 

 • Voor snellere en betere integratie

Vluchteling in de Versnelling heeft een specifieke innovatieve aanpak om de vluchtelingen in een zo vroeg mogelijk stadium te activeren. Onze doelgerichte en integrale aanpak stelt hen in staat om effectief verder te participeren en integreren. Immers, zij zetten zich vanaf het begin volledig 24/7 in voor het opbouwen van hun eigen toekomst. Dat werkt! En daar kan ook uw gemeente van profiteren.

 • Voor besparing van tijd en geldomhoog-succes

De professionals van Vluchteling in de Versnelling zijn uitermate deskundig en bekwaam. Samen met betrokken vrijwilligers nemen zij ambtenaren veel werk uit handen. Zij kennen de vluchtelingen en hun achtergrond, hebben de knowhow voor wat er nodig is, creëren voldoende tijd voor persoonlijke begeleiding en versterken voortdurend de zelfredzaamheid van de nieuwkomer. Groeien in eigen verantwoordelijkheid, sociaal geaccepteerd gedrag en financiële onafhankelijkheid staan daarbij voorop. U kunt er op vertrouwen dat uw gemeente daarmee veel directe en indirecte (!) kosten bespaart.

 • Voor het voorkomen van problemen

Investeren in deskundige begeleiding van vluchtelingen verlost u niet alleen van uw huidige integratiebelasting. Door proactief professioneel handelen worden ook toekomstige problemen voorkomen. Na decennia gangbaar integratiebeleid is het merendeel van de vluchtelingen nog altijd afhankelijk van een uitkering, maken zij onevenredig gebruik van zorgvoorzieningen én zijn zij nog matig geaccepteerd in onze samenleving. De gevolgen laten zich zien (elders of ook bij u). Dat vooruitzicht hoeft over 5-10 jaar geen werkelijkheid te worden, het moet anders, het kan beter!

 • Voor meer succesomhoog-succes

Samenwerking van uw gemeente én Vluchteling in de Versnelling draagt bij aan een aanzienlijk hoger slagingspercentage van de integratie van vergunninghouders. Wij nemen u niet alleen veel werk uit handen. Wij zorgen er ook voor dat de nieuwkomer een gewaardeerd zelfstandig burger wordt.
Stelt u zich voor wat dat kan betekenen voor de orde en veiligheid in uw gemeente? En voor de verrijking van uw burgers met veelkleurige nieuwkomers? En wat te denken van een beperking van uw uitkerings- en zorguitgaven zodat de gemeente in de toekomst ook een evenwichtig sociaal beleid kan blijven voeren?

Voordelen van samenwerking op een rij
 1. Hoger slagingspercentage inburgering (incl. examen)
 2. Snellere en betere integratie van uw nieuwkomers
 3. Voorkomen van groeiende sociale tweedeling
 4. Voorkomen van structureel hoge uitkerings- en WMO-lasten
 5. Meer volwaardige burgers die bijdragen aan het goede woon- en leefklimaat
 6. Tijdwinst ambtenaren
 7. Goed sociaal beleid voor uw burgers

Hoe doen wij dat?omhoog-succes

Hoe wij dat helemaal doen, is natuurlijk ons ‘geheim’. Essentieel is in elk geval echt integraal werken vanuit de vluchteling zelf. Belangrijk is ook dat het alleen goed kan in samenwerking met de vluchteling én de stakeholders (gemeente, burgers, buurten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, opleiders etc.). Co-creatie noemen wij dat.
En, vooruit nog een dan, ook innovatief werken is onmisbaar. De uitdaging van beter & sneller vraagt om nieuwe oplossingen: vernieuwing van de markt, van businessmodellen én van producten en diensten.
Alle drie genoemde ingrediënten wegen zwaar voor een succesvolle aanpak.
In een gesprek lichten we dat (en nog meer) graag verder toe!

Meer informatie?

Neem voor een persoonlijk gesprek contact op met Mejo Huizer (mail)

anders-denken-en-doen

Downloads: 

 • Brochure