★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

ParticipatieVerklaring in meerdere varianten

De workshop ParticipatieVerklaring wordt door Vluchteling in de Versnelling in meerdere varianten en door heel Nederland uitgevoerd. Het doel van alle programma’s is dat vluchtelingen een goed beeld krijgen van de waarden van de Nederlandse samenleving. De waarden worden op een interactieve manier besproken aan de hand van praktijksituaties, rechten en plichten van burgers o.m. voor gelijke behandeling, werkgelegenheid en familierecht. Het programma is gebaseerd op materiaal dat in opdracht van het ministerie van SZW is ontwikkeld. Door verschillende werkvormen maken deelnemers intensief kennis met Nederlandse kernwaarden en bereiden zij zich optimaal voor op de ondertekening van de ParticipatieVerklaring.

Vluchteling in de Versnelling biedt meerdere varianten, waaronder

  • persoonlijke gesprekken,
  • workshops (één of meerdere dagdelen) en
  • maatwerk (inbedding in participatie- en integratietrajecten).

Ervaren begeleiders en tolken verzorgen het plaatselijke programma in opdracht van de betreffende gemeente. Vluchteling in de Versnelling werkt graag met u samen om in co-creatie de meest optimale uitvoering aan de verplichte ParticipatieVerklaring te kunnen geven.

Meer informatie over ons aanbod en hoe dit in co-creatie met uw gemeente tot een succesvolle uitvoering kan leiden?
Mail ons direct: Klik hier

Meer informatie