★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

Zeven hoekstenen voor succesvolle participatie van vluchtelingen

Participatie van vluchtelingen was lang weinig profijtelijk. Wisselende doelstellingen voor statushouders zijn afgelopen decennia maar matig geslaagd. Wij zien dat daarvoor deels de echte wil ontbreekt. Tegelijk mankeert een beslissende aanpak vaak nog door onwetendheid. Niet goed weten  hoe participatie van nieuwkomers fundamenteel  moet worden aangepakt en welke acties, daden en maatregelen dan wel effectief zijn. Vluchteling in de versnelling hanteert zeven basisprincipes die samen echt werken. Lokale gemeenschappen waarin nieuwkomers doelbewust en stapsgewijs actiever meedoen en uiteindelijk zelfstandig participeren. Het kán!

Onbekendheid met wat echt kan werken, houdt twijfel in stand en daarmee gebrekkig, willekeurig en ontoereikend handelen. De gevolgen zijn elke dag pijnlijk zichtbaar: persoonlijke uitzichtloosheid en hoge maatschappelijke ‘kosten’. Bij niet of marginaal gewijzigd beleid is de toekomst helaas gemakkelijk te voorspellen.

Zo werkt het niet!

Zo maar en hier en daar iets doen blijkt te weinig duurzame ontwikkeling te bieden. De nieuwkomer is voor even of voor een deel van zijn bestaan verder geholpen. Totdat het volgende obstakel al weer snel opdoemt. Zijn opgave (of ‘uitdaging’ voor optimisten) is immers niet eendimensionaal en begrensd in korte tijd. De vluchteling moet op veel gebieden tegelijk enorme afstanden overbruggen: taal, cultuur, mentaliteit, opleiding, ervaring, sociale relaties, werk en nog meer. Daar is letterlijk alles voor nodig!

Wat moet wel de bedoeling zijn?

Wij hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan innovaties gebaseerd op degelijke analyses van de knelpunten en van goede praktijken, ook uit andere werkvelden. Wat blijkt is dat waar de wil er is, de weg er ook is. We hebben met elkaar in Nederland alles wat er voor nodig is. De kennis, de kunde en de mensen daarvoor zijn rijkelijk aanwezig.
Onze conclusies zijn dat het echt kán: lokale gemeenschappen waarin nieuwkomers doelbewust en stapsgewijs actiever meedoen en uiteindelijk zelfstandig participeren Maar daar is wel een wezenlijk andere benadering voor nodig.

Bouwen aan een duurzaam huis voor de toekomst

Vluchteling in de Versnelling bracht de inzichten bij elkaar en destilleerde zeven basisprincipes. Zeven hoekstenen die een stevig fundament leggen voor succesvolle participatie van nieuwkomers. Met deze pijlers is het wel mogelijk om te bouwen aan een duurzaam huis voor de toekomst van de vluchteling in de Nederlandse samenleving. Daar is lef, creativiteit en doorzetting voor nodig. Wederkerig – van de nieuwkomer én van de samenleving. In de gezamenlijke toekomst zijn we allemaal gebaat bij wel varende nieuwkomers.

De zeven hoekstenen*
voor succesvolle participatie van vluchtelingen

 1. IMPACT EERST!
  Centraal staat de creatie van duurzame effecten voor de vluchteling én voor de samenleving. Deze maatschappelijke meerwaarde realiseren wij op krachtige en innovatieve manieren. Basis en wegwijzer is de meetbare ‘strategie van verbetering’. Analyse, visie, aanpak, verbetering, resultaat!
 2. DE VLUCHTELING CENTRAAL
  Elke vluchteling is uniek, kent eigen moeiten en uitdagingen in allerlei maten en vormen door de tijd. Wij maken echt maatwerk mogelijk door omdenken en omdoen van willekeurig aanbod naar realistische vraagsturing. Daadwerkelijke verbetering draait eerst en vooral om de vluchteling zelf.
 3. INTEGRALE AANPAK
  Holistisch denken en integraal doen. Vluchtelingen staan voor veel en grote opgaven tegelijk. Duurzame verbetering gaat voorbij versmallend denken en enkelvoudige oplossingen. Het belang en de kracht van evenwichtige ontwikkeling noodzaakt breder kijken en doen van start tot realisering.
 4. COCREATIE
  Complexe persoonlijke en sociale uitdagingen behoeven inbreng van alle betrokkenen op het juiste moment. Vanuit ieders expertise en mogelijkheden realiseren we samen de gewenste verbeteringen die het individueel en algemeen belang dienen.
 5. DESKUNDIG EN PROFESSIONEEL
  Grote opgaven vragen ‘alles uit de kast’. Dat vereist inhoudelijke expertise en meesterschap in de uitvoering. Degelijke analyses, kansrijke concepten, best bruikbare middelen en bekwame medewerkers. Van vraag en antwoord tot uitvoering en realisatie de inzet van de juiste wegen en mensen – state of the art!
 6. BEDRIJFSMATIGE ONTWIKKELING
  Sociaal ondernemen voegt waarde toe door de verbinding met marktgericht werken. Naast efficiëntie en doelgerichtheid (meer voor minder) bevordert dit ook groei van expertise en innovatie (beter). Anders dan eenmalige, risicoarme projecten streven sociale bedrijven naar duurzame verbetering door continuïteit in en uitbreiding van impact over de tijd en voor meer klanten (meer voor meer mensen).
 7. WERK VOOR VLUCHTELINGEN
  Duurzaam werk voor asielmigranten is belangrijk. Het verwerven van reguliere toegang tot beschikbare banen (via taal, opleiding en ervaring) blijkt te vaak ontoereikend. Aanvullend daarop realiseren wij nieuwe werkgelegenheid (zelfstandig, ambachten, etnisch ondernemen) op basis van persoonlijke kwaliteiten, wensen en marktkansen. Goed voor Nederland!

* “Een hoeksteen is een steen die gebruikt wordt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. De term wordt meestal overdrachtelijk gebruikt voor een onderdeel waarvan alle andere onderdelen afhankelijk zijn.” (Wikipedia)