★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

“Verplicht leer-werktraject voor nieuwe statushouders”

Biedt nieuwe statushouders een twee jaar durend verplicht leer-werktraject. Op die manier kunnen we hen beter activeren en mee laten doen in de samenleving. De vluchteling met een verblijfsvergunning (status) krijgt dan niet direct een uitkering, maar wel onderdak, zorg en onderwijs in natura, aangevuld met leefgeld. Het plan is geopperd door de ChristenUnie. Fractievoorzitter…

Continue Reading

Vijf spelregels om een thuisland voor vluchtelingen te maken

De positie van vluchtelingen die in de afgelopen decennia naar Nederland zijn gekomen kent een somber beeld. Zo heeft nog niet de helft inkomen via werk en dan nog vaak gedeeltelijk. Hoe kan Nederland wél een land worden met voldoende kansen voor nieuwkomers? Shervin Nekuee ging op pad en sprak met deskundigen, plaatselijke betrokkenen en…

Continue Reading

Asielzoekers mogen sneller vrijwilligerswerk doen

Vluchtelingen die nog geen status hebben, kunnen voortaan sneller als vrijwilliger aan de slag. Minister Asscher van Sociale Zaken past de procedure hiervoor aan. Uit een kwalitatief onderzoek onder asielzoekers en statushouders in de opvang blijkt dat het merendeel vrijwilligerswerk een goede manier vindt om kennis te maken met de Nederlandse taal en samenleving. De activiteiten…

Continue Reading

Motivatie en behoeften van vrijwilligers: laagdrempelig, divers aanbod, eigen buurt

“Naast het feit dat ik dit zelf leuk vind om te doen is het ook iets wat ik aan mijn kinderen mee wil geven: wees open en meelevend naar andere mensen toe.”  Ontmoeting, samen eten en taalondersteuning waren de activiteiten waarbij de meeste vrijwilligers zich inzetten voor en met vluchtelingen. 250 van deze betrokken Utrechters…

Continue Reading

‘2 tot 3 miljoen middelbaar en hooggeschoolde arbeidsmigranten nodig in Nederland’

Nederland heeft dringend arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden. Volgens de denktank OESO ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij. Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in…

Continue Reading

Actieve bemoeienis gemeente geen garantie, wel noodzakelijke voorwaarde integratie

Hoe gaan we om met opvang en verdere integratie van vluchtelingen? “Rotterdam zet in op ‘volwaardig meedoen’ van nieuwkomers. Dat is mooi, maar de stad legt de verantwoordelijkheid om te integreren wel vooral bij de migrant zelf. Terwijl ook de ontvangende samenleving verantwoordelijk is. Voor integratie heb je twee partijen nodig.” Aan het woord is…

Continue Reading

Vergunninghouders beter koppelen aan gemeenten door screening werkervaring en opleiding

Vluchtelingen werden tot nu toe willekeurig toebedeeld aan gemeenten. Zo kan het dat een nieuwkomer met agrarische achtergrond in Amsterdam vraagt waar eigenlijk onze akkers zijn. En een ervaren lasser teruggevonden wordt op het platteland van Groningen. Een vroege arbeidsmarktscreening zal er niet voor zorgen dat iedereen ook gelijk aan het werk komt in zijn…

Continue Reading

Aandeel vluchtelingen in de bijstand groeit fors

Het aantal bijstandsgerechtigden blijft stijgen. Eind juni ontvingen 463 duizend personen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 21 duizend meer dan een jaar eerder. De helft daarvan betreft vluchtelingen. Veel asielzoekers en statushouders verblijven nog in opvangcentra. Zij zullen komende tijd in gemeenten moeten worden gehuisvest. Daardoor zal ook het aantal bijstandsuitkeringen nog verder toenemen.

Arbeidsmarktscreening al direct na verblijfsvergunning ingezet

Sinds 1 juli 2016 wordt een vroege arbeidsmarktscreening uitgevoerd door Divosa en het COA. Daarin wordt informatie opgehaald over arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en kwalificaties van vergunninghouders. Doel is dat nieuwe vergunninghouders kansrijker gekoppeld worden aan gemeenten, waardoor ze sneller en meer kans maken op doorstroming naar opleidingen en banen. Op die manier kunnen ze eerder actief…

Continue Reading

1

SZW wil meer vrijwilligerswerk mogelijk maken voor vluchtelingen

De komende jaren krijgen meer vluchtelingen de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen. Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te kunnen koppelen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 miljoen euro beschikbaar. Met deze financiële steun kunnen twee succesvolle proeven op grotere schaal worden uitgevoerd. In totaal moeten komende 2,5 jaar 14 duizend vrijwilligersklussen…

Continue Reading

1

€2370 per statushouder voor ‘traject participatieverklaring’

Gemeenten krijgen € 1370 per statushouder extra budget voor maatschappelijke begeleiding. Doel is om de integratie en participatie van nieuwkomers een extra impuls te geven. Het totale bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen voor uitvoering van het participatieverklaringstraject wordt hiermee opgehoogd tot € 2370 per inburgeringsplichtige statushouder (was: € 1000). Om voor dat bedrag in aanmerking te komen,…

Continue Reading

Participatieverklaring per 1-7-2017 verplicht onderdeel inburgeringsexamen

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. Het kabinet streeft ernaar om per 1 juli 2017 de participatieverklaring op te nemen in de Wet inburgering. Het participatieverklaringstraject is dan verplicht voor alle nieuwkomers,…

Continue Reading

Welke knelpunten voor integratie zie jij?

Ken jij knelpunten waardoor vluchtelingen minder makkelijk integreren? Wil je die dan met ons delen? Natuurlijk weet je ook niet alles, maar samen wel meer! En het kan heel eenvoudig door onze vragenlijst te beantwoorden. Ook al gaat het om maar één of twee … Vluchteling in de Versnelling is het Werkplatform voor Koplopers in…

Continue Reading

Vlaanderen gastvrijer voor vluchtelingen dan Nederland

In Nederland wordt vaker en feller geprotesteerd tegen de komst van vluchtelingen, intussen lijkt de Vlaming relatief kalm te reageren. Dat blijkt uit een analyse van de reacties op de komst van asielzoekerscentra in de afgelopen maanden. MO.be vindt een verklaring in het verschil in organisatie van het Vlaams Belang en de eenmanspartij PVV.  Wanneer men…

Continue Reading

Asielstroom stokt bij 1.500 per maand

Afgelopen week telde de asielinstroom ongeveer 400 mensen. Dit betreft het totaal van eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen én nareizigers (nareizende gezinsleden). De afgelopen maanden beperkte de gemiddelde instroom zich al tot 1.500. De sterke daling van de instroom zette al direct in na de top in oktober 2015 van bijna 12.000 mensen. De officiële cijfers…

Continue Reading

Vluchtelingen op weg naar werk en integratie

Twaalfstatushouders afkomstig uit Syrië en Eritrea zijn in april gestart bij kringloopbedrijf Het Goed in Valkenswaard. Zij gaan daar een jaar lang aan het werk en krijgen daarbij taal- en arbeidsmarktles en individuele begeleiding. “Zo hebben ze na afloop maximale kans om een baan te vinden”, volgens de organiserende A2-gemeenten. De deelnemers in het project…

Continue Reading

Zonder hulp wordt niemand groter, ook de vluchteling niet

Onze jongste is nu 18 en kan zichzelf goed redden. Daar is een heel traject aan vooraf gegaan. Niemand wordt geboren en kan vervolgens zonder hulp groter worden. Zo is het leven. En ook al ben jij groot, wat hulp onderweg kan ook jij wel eens gebruiken. Vluchtelingen lijken meer op kinderen, dan op grote…

Continue Reading

‘Laat duizend bomen bloeien’ – sympAsium 20 juni

20 juni Wereld Dag van de Vluchteling – Met een klein gezelschap staan we even stil bij een humanitaire ramp, die ook ons land raakt. Meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd zijn op de vlucht. In 2015 vroegen 43.093 mensen asiel aan. Half mei 2016 verblijven er 40.385 vluchtelingen in opvangcentra verspreid over Nederland. We…

Continue Reading

Participatietraject en -verklaring nieuwkomers veroorzaakt extra regeldruk gemeenten

Het bestaande inburgeringsexamen wordt uitgebreid met een participatietraject. Dat is althans de bedoeling van de regering met de beoogde wijzigingen van de Wet Inburgering. Dit wetsvoorstel  verplicht gemeenten en nieuwkomers tot een traject waarin informatie over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving wordt gegeven. Ook voorziet het in de verplichte ondertekening van de participatieverklaring. Volgens…

Continue Reading

Asielopvang verstoort de mentale gezondheid van vluchtelingen – Notie 1

‘The Netherlands’, zei de man op het politiebureau. ‘You are in Nederland.’ ‘Toen hoorde ik waar we uitgestapt waren … Maar wat Nederland dan is?’ Mo is als 21-jarige gevlucht vanuit een miljoenenstad in het zuiden van Iran. Hij mocht gelijk door naar Ter Apel, inchecken zeg maar. Twee weken later krijgt hij in een ‘grote’…

Continue Reading

1 2 3 4 5 6