★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Centrale Werkwijzer over participatie vluchtelingen

Met welke regels heeft een werkgever die vluchtelingen wil aannemen te maken? Mag een vluchteling vrijwilligerswerk doen? Of een opleiding volgen? De nieuwe website werkwijzervluchtelingen.nl  biedt informatie over ondersteuningsmogelijkheden van vluchtelingen en wet- en regelgeving. De Werkwijzer vluchtelingen wil zo een online startpunt zijn voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie…

Continue Reading

1

Integratie is een tweezijdig proces

Investeren in een aanvullende opleiding in Nederland en het waarborgen van kort verblijf in asielzoekerscentra verhoogt de kansen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Verder is integratie een tweezijdig proces, waarin de individuele migrant en de ontvangende samenleving beide een rol hebben, en dus niet kan slagen in een context waarin de verantwoordelijkheid overwegend bij de…

Continue Reading

Amsterdam bouwt 500 tijdelijke woningen voor vluchtelingen

“Krapte op de woningmarkt is het grootste probleem bij het huisvesten van vluchtelingen in Amsterdam,” zegt wethouder Laurens Ivens, “en niet weerstand onder de bevolking.” Daarom gaat zijn gemeente bijna duizend tijdelijke woningen bouwen, voor de helft bestemd voor erkende vluchtelingen. Het is voor het eerst dat een gemeente op een dergelijke schaal nieuwbouw neerzet…

Continue Reading

Inburgeringsbeleid verrijken met agogische aanpak

Het inburgeringsbeleid gaat uit van foutieve vooronderstellingen en dan helpt het niet om datzelfde beleid aan te scherpen als de uitkomsten niet goed zijn. Het ontbreekt aan een pedagogisch perspectief en daardoor werkt het niet om mensen alleen zelfverantwoordelijk te maken en pittige sancties op te leggen als het niet lukt. “Wat nodig is, is een flinke…

Continue Reading

500 miljoen voor ‘sluitende aanpak’ participatie vergunninghouders

Blijven is meedoen. Het kabinet heeft vandaag met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Zo wordt ook een verhoogde…

Continue Reading

Utrecht investeert in toekomst van asielzoekers én wijkbewoners

“We willen zinvolle activiteiten bieden, zodat asielzoekers werken aan hun toekomst, ongeacht of die hier ligt of in het land van herkomst. Ook buurtbewoners kunnen meedoen en krijgen zo nieuwe kansen om te werken aan hun toekomst”, vertelt  Wethouder Kees Diepeveen. Zijn gemeente Utrecht zet een plus op de nieuwe opvanglocatie aan de Einsteindreef en…

Continue Reading

Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet

Diagnostiek wordt voor gemeenten steeds belangrijker bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze willen hiermee zicht krijgen op de mogelijkheden voor duurzame arbeidsparticipatie van de doelgroep. De publicatie ‘Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet’ laat met vijf praktijkvoorbeelden zien hoe sociale werkbedrijven, in samenwerking met gemeenten,  op efficiënte wijze invulling geven aan diagnostiek en…

Continue Reading

On demand media-aanbod om nieuwkomers wegwijs te maken

Net in Nederland biedt Nederlandse programma’s aan met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling. Het online platform is erop gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving. Het wil daarmee de inburgering en integratie van nieuwkomers ondersteunen. De grote toestroom van vluchtelingen en asielzoekers…

Continue Reading

Handige gids met veel plaatselijke initiatieven

Handige gids voor vluchtelingen en vrijwilligers over de grote hoeveelheid initiatieven die van pas kunnen komen voor nieuwkomers. De gids is van Net in Nederland dat Nederlandse programma’s aanbiedt met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling. Net in Nederland is erop gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in…

Continue Reading

Aanvraag vrijwilligerswerk vluchteling sneller beoordeeld door UWV

Vanaf deze week handelt UWV een aanvraag voor vrijwilligerswerk door vluchtelingen binnen twee weken af. Nu kost dat vaak nog zo’n vijf weken. Minister Asscher (SZW) heeft dat met UWV afgesproken. ‘Ik ben er groot voorstander van dat een vluchteling na aankomst in ons land zo snel mogelijk vrijwilligerswerk gaat doen. Zo maakt hij of…

Continue Reading

Minder dan 50% slaagt op tijd voor het inburgeringsexamen

Het traject rond inburgering moet beter. Het tegenvallende aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen succesvol afrondt,  zijn aanleiding voor minister Asscher om extra maatregelen te nemen. ‘Het is essentieel dat nieuwkomers snel een plek vinden in onze samenleving, de taal leren en weten wat de normen en waarden hier zijn. De inburgering is hier een cruciaal…

Continue Reading

Ruim 50% immigranten is christen, minder dan 25% moslim

Misschien vallen moslims meer op en/of willen we hen eerder ‘zien’. In elk geval is de gedachte dat het vooral moslims zijn die ons land binnenkomen vrij gangbaar. Volgens Flip van Dijke klopt dat denkbeeld niet met de feiten van de immigratiecijfers. Uit Dijke’s onderzoek blijkt dat juist het aantal christenen veel groter is dat naar ons land…

Continue Reading

Van mensensmokkelaren naar mensenontwikkelaren

Vluchtelingen lijken vanzelf hier te komen. Maar dat is niet zo. Zij worden geholpen en betalen daar soms een hoge prijs voor. De vluchteling die mag blijven, mag ook vanzelf verder komen. Maar ook dat is niet zo. Hij of zij is zelf verantwoordelijk, zeker. Maar dan komt het niet vanzelf goed. En als het…

Continue Reading

Tijdelijke opvang en verveling

+  De familie Azmout mist contact in de noodopvang Door de grote toestroom van asielzoekers de laatste maanden is een systeem ontstaan waarbij noodopvang wordt geboden in sporthallen, die geschikt zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik. Het gaat daarbij om gezinnen en alleenstaande mannen die via Turkije en Griekenland over de Balkan hun weg naar Nederland…

Continue Reading

Pre-integratie met vrijwilligerswerk

+  Noor is laag opgeleid en zoekt een baan In de gemeente Herkensbergen woont een groot aantal voormalig vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Eén van hen is Noor. Noor zoekt een baan, maar het valt nog niet mee om te ‘participeren’ zoals de gemeente dat noemde. Ze vroegen of ze vrijwilligerswerk deed, maar dat…

Continue Reading

Pre-integratie met opleiding

+ Ict’er Habib is hoog opgeleid en zoekt ook een baan! Habib is 28 en heeft inmiddels een verblijfsvergunning. In Syrië had hij een goede baan in de ICT, maar het is met zijn diploma heel moeilijk om hier aan het werk te komen. Hij wil best een diploma halen in Nederland, maar dat is…

Continue Reading

800 miljoen euro voor opvang asielzoekers in 2015

Een kleine 800 miljoen euro investeerde ons land vorig jaar voor een sobere, maar rechtvaardige opvang van asielzoekers . Dat is 300 miljoen meer dan in 2014. De stijging komt door de vooral in de maanden september en oktober uitzonderlijk hoge instroom. Toen meldden zich respectievelijk 9.414 en 9.783 vluchtelingen. In totaal klopten vorig jaar…

Continue Reading

Pilot met ‘competentiekaart’ voor vluchtelingen

In Tilburg is een proef gestart met een digitale competentiekaart voor vluchtelingen. Daarop staat een  beschrijving van alle opleidingen, werkervaringen, competenties en talenten waarover de mogelijk nieuwe inwoners van de stad beschikken. Dit competentieoverzicht is gedetailleerder dan een gebruikelijk CV en geeft potentiële werkgevers meer inzicht in wat iemand kan en weet. Dat maakt matching met…

Continue Reading

Scherpere eisen aan migranten in Duitsland

Migranten worden verplicht om te proberen de Duitse taal te leren en op zoek te gaan naar werk. Op straffe van het verliezen van de uitkering. “We krijgen een nationale integratiewet, dat is voor het eerst sinds de oorlog. Dit is een belangrijke, kwalitatieve stap”, zei bondskanselier Angela Merkel donderdag. Twee uitdagingen Volgens Merkel staat…

Continue Reading

Werkgelegenheid opvang asielzoekers bijna verdubbeld

Om de toevloed aan asielzoekers vorig jaar in goede banen te kunnen leiden, waren bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ook meer mensen nodig. In 2015 waren er 3.834 fulltime banen mee gemoeid, tegen 2.030 een jaar eerder. Vooral het aantal uitzendkrachten en externe medewerkers nam toe, maar ook het aantal vaste krachten en mensen…

Continue Reading

1 2 3 4 5 6