★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Geen quick wins voor vluchtelingenvraagstuk …

Voor het vluchtelingenvraagstuk gelden geen eenvoudige oplossingen. Het is vooral de opgave om er een vitale ontwikkeling van te maken. Daar past geen beleid van one size fits all. Een inclusieve samenleving vraagt om wijs beleid en moedige politici die focussen op het ‘besturen van verschillen’ in plaats van het ‘organiseren van overeenkomsten’. Dat schrijft…

Continue Reading

Kerkleiders bezorgd over huidige integratie

Kleinschalige opvang, door een eerlijke verdeling over gemeente in Nederland bevordert de integratie. Dat gaven kerkleiders mee aan de ChristenUnie. Kerken lopen tegen problemen aan; zo is toegang tot AZC’s bijna onmogelijk, en weten kerken niet altijd goed hoe ze de juiste hulp kunnen bieden. Migrantenkerken wezen op de noodzaak van snelle integratie. Door met elkaar…

Continue Reading

Vanaf de eerste dag onderdompelen in de samenleving

Door direct te starten met taallessen, het bouwen van een netwerk en het vinden van (vrijwilligers)werk kunnen statushouders hun leven  versneld opbouwen. Het bieden van mogelijkheden door de gemeente en de maximale inzet van de statushouders zijn de uitgangspunten van de Rotterdamse aanpak statushouders. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die naar Rotterdam komen, moeten zich zo vanaf…

Continue Reading

Eén procent maakt al een enorm verschil!

Grote getallen kunnen onzeker maken. Al die nieuwkomers in ons kleine land, hoe moet dat? Grote getallen zijn echter niet altijd onbegonnen werk. Eén procent blijkt al een enorm verschil te kunnen maken. Doe even mee met dit gedachtenexperiment! Er zijn ruim 8.000.000 miljoen huishoudens met zelfstandige woonruimte in NL. Er zijn 80.000 statushouders (erkende…

Continue Reading

Asielzoekers mogen na 6 maanden ook werken

Loopt de asielaanvraag nog, maar duurt het intussen langer dan 6 maanden, dan mag de asielzoeker aan het werk. Hij of zij mag dan maximaal 24 weken per jaar werken en heeft recht op dezelfde beloning als Nederlanders. Inkomsten worden wel deels verrekend met een eigen bijdrage voor onder meer de kosten van opvang.   …

Continue Reading

2

Asielzoekers en vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Wel toetst UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen. UWV toetst vrijwilligerswerk De organisatie waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk gaat doen, vraagt een  ‘vrijwilligersverklaring’ aan bij UWV. UWV toetst of het vrijwilligerswerk aan bepaalde voorwaarden…

Continue Reading

Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA)

Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) snel tijdelijke huisvesting te realiseren als er onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan: Vakantiewoningen, aan vormen van logies (zoals hotels, pensions, bed & breakfast en Airbnb), stacaravans en andere woongelegenheden met een recreatieve bestemming Leegstaand vastgoed zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoren…

Continue Reading

Beste migrant! – sonnet voor …

Beste migrant! Ik wens u alle goeds. Ik hoop maar dat u snel zult integreren en ons gedachtegoed wilt respecteren: wij hebben hier joods-christelijke roots! Een land, kortom, van orde en beschaving, waar je de wietlucht al van verre ruikt, waar één op de drie vrouwen is misbruikt, van graaicultuur en internetverslaving, van comazuipen en…

Continue Reading

Bouw en verbouw van permanente huisvesting

De afgelopen decennia zijn statushouders die zijn toegewezen aan gemeenten, gehuisvest in woningen van de plaatselijke woningbouwcorporaties. Dat is vaak zonder problemen verlopen. Door de sterk  verhoogde instroom van statushouders in 2015 en 2016 ontstaat er extra druk op de woningmarkt. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden hierdoor langer. Dit betekent dat: Reguliere woningzoekers langer wachten,…

Continue Reading

‘Nederland inclusief’ maakt ook vluchtelingen kansrijker

“Zou het niet mooi zijn als iedereen met een serieuze afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker wordt? Dus niet alleen de mensen die nu vallen onder de Participatiewet (en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen), maar ook ex-gedetineerden, ex-kankerpatiënten, niet-westerse allochtonen, laag opgeleide ouderen en last but not least vluchtelingen.”

Meerderheid werkenden positief over verwelkomen vluchtelingen als collega

Drie op de vijf Nederlanders met werk staan overwegend positief tegenover een vluchteling als collega. Net zoveel vinden dat een multiculturele werkvloer de creativiteit en innovatie bevordert. Laagopgeleiden zijn wel minder positief gestemd. Een ruime meerderheid (68%) denkt dat vluchtelingen beter integreren wanneer zij aan de slag zijn. De kansen daartoe worden echter laag geschat: slechts…

Continue Reading

Handboek Huisvesten & Integratie van Gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen heeft een handboek Integratie gemaakt. Daarin wordt beschreven hoe de zaken nu er voor staan en wat er zoal geregeld moet worden bij de vestiging en integratie van nieuwkomers. Ook gaat het handboek Integratie in op de belemmeringen die bij de participatie en integratie een rol spelen.

Vluchtelingen werken voor een opleiding

Eind maart startte het sociaal werkbedrijf Biga Groep in Zeist met een traject ‘Sneller participeren door Werkend Leren’ voor vijftien inburgeraars. Zij doen dit samen met NVA centrum voor integratie en participatie en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De vluchtelingen gaan groepsgewijs een erkende opleiding of cursus volgen en als tegenprestatie gaan zij…

Continue Reading

Voor een kansrijke start van de integratie

PRE-integratie is een nieuwe organisatie die concreet aan de slag gaat met de vroegtijdige toeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt. Mensen, die een (voorlopige) verblijfsvergunning krijgen, moeten lang wachten op een daadwerkelijke start in hun nieuwe woonplaats. Maar ook dan is een vlotte aanpak nog ver te zoeken. En daar gaat PRE niet op wachten.

Pleidooi voor ‘Meer tolerantie, moed en nieuwsgierigheid naar vluchtelingen’

‘Vermijd de valse tegenstelling tussen gastvrijheid en veiligheid. Stel jezelf niet de vraag hoe houden we vluchtelingen buiten de deur? Maar: hoe kunnen we met vluchtelingen omgaan?’ Meer dan 150 Nederlandse filosofen en kunstenaars komen deze week met een krachtig pleidooi voor meer tolerantie, moed en nieuwsgierigheid in onze benadering van vluchtelingen. Deze zouden de voorwaarden…

Continue Reading

Eindhoven experimenteert met banen voor hoogopgeleide vluchtelingen

‘We halen nu ook al talent uit de hele wereld binnen, dus waarom niet eerst kijken naar capabele vluchtelingen die hier al zijn?’ Op initiatief van wethouder Staf Depla doet de gemeente Eindhoven een pilotproject om vluchtelingen versneld aan werk te helpen. Het gaat in eerste instantie om hoogopgeleide technische Syriërs, waar diverse bedrijven in de…

Continue Reading

Mobiele teams gaan vluchteling eerder screenen op werkkansen​

Vanaf de zomer komen er mobiele teams die de asielzoekerscentra langs gaan om vluchtelingen dan al te screenen op diploma’s en werkervaring. Om de wachttijd in de azc’s, die wel tot twee jaar kan duren, beter te benutten, aldus minister Asscher bij zijn aankondiging. De mobiele teams onderzoeken de vluchtelingen met een verblijfstatus met de vragen: wat…

Continue Reading

We werken aan …

We werken aan de uitbreiding van Vluchteling in de Versnelling – het werkplatform voor een goede toekomst voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Om te beginnen in Nederland. Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een snellere en betere integratie van vluchtelingen. De vluchteling. Wij. Jij. Als ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, denker en doener. Op het…

Continue Reading

Oók koploper in integratie (worden)?

Jij bent ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, een denker of juist een doener. En jij wilt ook je capaciteiten inzetten voor snellere & betere integratie van vluchtelingen? Of je doet dat al, met je organisatie, bedrijf of persoonlijk, en je wil graag samenwerken om meer te bereiken? Meld je dan nu aan voor het werkplatform Vluchteling in…

Continue Reading

1 3 4 5 6