★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

Subsidie 87,5 miljoen moet 14.000 vergunninghouders onderdak helpen

Voor de huisvesting van elke volwassen vergunninghouder heeft het Rijk € 6.250,- aan subsidie beschikbaar. In totaal € 87,5 miljoen. Het streven is om daarmee zo snel mogelijk woonruimte te creëren voor 14.000 tot de Nederlandse samenleving toegelaten vluchtelingen. De belangrijkste voorwaarden: nieuwbouw of ombouw van panden zonder woonfunctie van voldoende kwaliteit: eisen Bouwbesluit 2012…

Continue Reading

1 4 5 6