★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Participatietraject en -verklaring nieuwkomers veroorzaakt extra regeldruk gemeenten

Het bestaande inburgeringsexamen wordt uitgebreid met een participatietraject. Dat is althans de bedoeling van de regering met de beoogde wijzigingen van de Wet Inburgering. Dit wetsvoorstel  verplicht gemeenten en nieuwkomers tot een traject waarin informatie over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving wordt gegeven. Ook voorziet het in de verplichte ondertekening van de participatieverklaring. Volgens regeldrukbewaker Actal veroorzaken deze nieuwe maatregelen extra regeldruk en kosten ze extra tijd en geld voor gemeenten en nieuwkomers.

In zijn reactie op de consultatieversie van het wetsvoorstel wijst Actal er op dat de gewijzigde wet  zowel de eenmalige als de structurele regeldruk verhoogt. Het verplichte traject kost gemeenten en nieuwkomers extra tijd en geld.

Actal constateert dat deze regeldrukeffecten niet zijn berekend in het wetsvoorstel. Ook maakt de toelichting bij het wetsvoorstel niet duidelijk hoe het ministerie deze effecten heeft meegewogen in de voorbereiding. Daarom vraagt Actal de minister van SZW om de noodzaak van de verplichte ondertekening goed te motiveren. Ook dient hij de nu ontbrekende berekening en verantwoording alsnog op te nemen in de toelichting bij het definitieve wetsvoorstel.

Actal is het onafhankelijke Adviescollege toetsing regeldruk. Het adviseert de regering en Staten-Generaal om de regel­druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken. Actal wil daarmee bijdragen aan een samenleving waarin de overheid haar doelen verwezenlijkt en tegelijk mensen zo min mogelijk door regels worden belemmerd.

 

redactie • 19 mei 2016


Previous Post

Next Post