★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

Participeren

Leuk dat je belangstelling hebt!

Er voor zorgen dat vluchtelingen sneller en beter integreren, dat doe je met elkaar. Overheden en allerlei instituties hebben daarin hun rol. En van onderop, door vrijwilligers in de buurten en daar buiten, gebeurt er al veel.
Maar wij weten dat er meer kan, dat het beter en sneller moet. En daar hebben we alle hulp bij nodig!

 

partnersPartners en Supporters

Vluchteling in de Versnelling is een platform om beweging te maken. Die beweging wordt groter en krijgt meer impact als meer mensen , organisatie, bedrijven meedoen. Wij geloven in de eigen kracht van de vluchteling. Maar wij menen ook dat we met elkaar, met private, maatschappelijke en publieke krachten het mogelijk kunnen maken dat die eigen kracht beter & sneller tot resultaat komt. Dat kan door creatief en intensief samen te werken aan innoverende oplossingen die echt perspectief bieden voor de vluchteling. Samen bouwen we aan een inclusieve samenleving, bij jouw in de buurt én in heel ons land. We zijn dan ook trots op onze partners en supporters waarmee we samenwerken.
Vluchteling in de Versnelling® staat open voor mensen & organisaties.

Mens

Ben je persoonlijk geïnteresseerd? Dan ligt er allerlei werk op je te wachten. We noemen maar wat:  webredactie – eventorganisatie – vormgeving – ambassadeuren – besturen – … wat jij wil bijdragen …

Klik hier verder » en laat weten wat je wil betekenen!

Organisatie

Heb je belangstelling vanuit je professie, organisatie, bedrijf? Dan kun je op twee manieren participeren.

1. Partneren

Het meest vergaand is die van Partner. Je bedrijf of organisatie doet dan helemaal mee. Dat schept voordelen, maar ook verplichtingen. Je bedrijf of organisatie kan meebepalen wat er gebeurt, gebruik maken van het netwerk – intern en extern, waardevolle initiatieven faciliteren, samen oplossingen creëren, projecten starten, kostbare allianties aangaan met partners, zinvolle resultaten boeken en vieren.
Kortom, partners nemen deel aan de stimulerende synergie van broednest, ideeënwinkel, community, ontwikkelmachine, bedrijventerrein én werkfabriek tegelijk.

Wat houdt partner zijn in?

Partners verbinden zich voor minimaal een jaar aan het platform. Als Partner maak je u deel uit van de stuurgroep en kun je mede richting geven aan beleid en uitvoering. Partners ondersteunen het Platform door concreet bij te dragen met:

  • kennis, expertise en ideeënpartners
  • financiële deelname
  • samenwerking met partners in de realisatie van oplossingen (joint ventures; i.v.t.)
  • faciliteiten: locatie, extra handjes (bijvoorbeeld bij een event) e.d.
  • inzet van netwerken en communicatiemiddelen
  • loyale, faire en respectvolle benadering

De bijdragen van partners kunnen sterk verschillen. De toegevoegde waarde krijgt onder meer gestalte in gewaardeerde deelnamecertificaten van het Platform.

Ook partner worden?
Heeft je organisatie of bedrijf interesse om partner te worden van het Platform Vluchteling in de Versnelling? Vul dan onderstaand formulier in.

2. Supporten

Speciaal voor organisaties die niet willen partneren, maar wel graag hun waarde willen toevoegen. Expertise, ervaringen, netwerken, connecties, faciliteiten … We willen graag met supporters optrekken, die raad & daad kunnen toevoegen én onze partners uitdagen om met nieuwe oplossingen te komen. Organisaties met eenzelfde ijver voor een succesvolle integratie van vluchtelingen nodigen we graag uit om supporter van Vluchteling in de Versnelling® te worden.

Wat betekent supporter zijn?

Als supporter ondersteunt u het doel van het Platform Vluchteling in de Versnelling: de betere & snellere integratie van vluchtelingen met een verblijfstatus. U draagt het initiatief een warm hart toe, maar bent niet in de gelegenheid om actief te participeren. Uw support kan voor het Platform en de vluchtelingen wel van groot belang zijn. Daarom zijn wij blij met elke supporter!
Naast het warme hart verwachten wij van u dat u waar u dat wenselijk acht ons bekend maakt, u vrijblijvend verbindingen legt en (on)gevraagd medewerking aan partners van het Platform geeft vanuit uw eigen expertise en mogelijkheden. Uiteraard bent u vrij om de mate van ondersteuning zelf op ieder moment te bepalen. Maar u bent zo wel betrokken bij het behalen van de doelen.

Partner of Supporter? Reageer!

Vul vrijblijvend het formulier in en klik op Verzenden.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk meer informatie.

Jouw naam (verplicht)

Namens organisatie (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Meedoen als (maak keuze)
PartnerSupporteranders

Wat is de aanleiding voor je reactie?

Korte beschrijving van je inbreng en/of wensen

Bedankt alvast en graag tot ziens!

Mejo Huizer, aanjager Vluchteling in de Versnelling®