★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

Platform Vluchteling in de Versnelling

Vluchteling in de Versnelling is het platform voor een goede toekomst voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Om te beginnen in Nederland. Het gaat uit van de overtuiging dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een snellere en betere integratie van vluchtelingen.

In het platform staan informeren, inspireren, verbinden, uitproberen en ondernemen centraal. Website, nieuwsbrief, netwerken, events, concrete initiatieven en projecten. Het is een broednest, ideeënwinkel, ontwikkelmachine, bedrijventerrein én werkfabriek tegelijk. We schuwen het denken niet, fris, dwars desnoods, en gaan graag ‘al doende leert men’ aan de slag.
Het platform biedt een podium voor initiatieven, beproefde concepten, vrijwilligersacties en inbreng door organisaties, bedrijven en overheden. Vluchteling in de Versnelling is vooral ook de boeiend bonte verzameling en expressie van mensen met een passie voor mensen die echt weer bij de bodem moeten beginnen.

Het platform Vluchteling in de Versnelling is georganiseerd in de vorm van een coöperatie/stichting en bestaat momenteel uit de volgende onderdelen:

  1. De website Vluchteling in de Versnelling

Op deze site vind je cases, nieuws, mensen, organisaties en andere interessante items over en voor Vluchteling in de Versnelling.

  1. De nieuwsbrief 

Regelmatig verschijnt de Vluchteling in de Versnelling nieuwsbrief. Deze is nu in voorbereiding, maar je kunt je nu al hier aanmelden.

  1. Events

Bijeenkomsten voor netwerkers en geïnteresseerden over alles wat te maken heeft of kan krijgen met Vluchteling in de Versnelling. Informatie daarover volgt binnenkort.

 

“Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes.”

  1. Het Vluchteling in de Versnelling Netwerk

Dit is een nieuw netwerk van mensen en organisaties die samen de integratie van vluchtelingen willen verbeteren.
We bouwen aan een community van dwarsdenkers, friskijkers en weldoeners die elkaar inspireren, verbindingen maken en spannende en intensieve actie niet schuwen. Samen de wereld een beetje mooier willen maken, om te beginnen hier in Nederland.

  1. Nieuwe initiatieven

Vluchteling in de Versnelling en haar netwerkers en partners ondernemen regelmatig nieuwe initiatieven. Zo zijn er serieuze plannen om een pre-integratie startup en verschillende werk creërende bedrijven op te zetten. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

↓ Meedoen! ↓

Heb je belangstelling vanuit je professie, organisatie, bedrijf? Dan kun je op verschillende manieren participeren.      Klik hier verder »