★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Pre-integratie met opleiding

+

Ict’er Habib is hoog opgeleid en zoekt ook een baan!

Habib is 28 en heeft inmiddels een verblijfsvergunning. In Syrië had hij een goede baan in de ICT, maar het is met zijn diploma heel moeilijk om hier aan het werk te komen. Hij wil best een diploma halen in Nederland, maar dat is erg lastig. Hij heeft hier nauwelijks een netwerk en begrijpt de Nederlandse samenleving niet zo goed. Bovendien is zijn taalniveau nog onvoldoende.

Speciale opleiding – Habib heeft geluk!

Een Hogeschool in zijn gemeente heeft – in samenwerking met de gemeente – een speciaal traject opgezet voor vluchtelingen. Dit traject houdt in dat hij start met een pre-bachelor van een paar maanden.
Tijdens die periode leert hij Nederlands op B2-niveau, zodat hij daarna de lesstof echt begrijpt.
Daarnaast krijgt hij les in ‘burgerschap’. Een soort ‘inburgering plus’!
Om hem extra te ondersteunen krijgt hij een maatje toegewezen. Die helpt hem Nederlands te leren, maar is er ook voor de gezelligheid. Samen uit eten, naar de kroeg en niet te vergeten samen oefenen met fietsen in de stad. Een student van de SJD-opleiding helpt hem met zijn papierwerk.
Zo is Habib in korte tijd klaar om te starten met de gewone bacheloropleiding.

Is dit geen verdringing van andere werkzoekenden?

Uit de arbeidsmarktinformatie van het UWV blijkt dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de ICT-sector van 7.500 in 2011 oploopt naar 15.000 in 2017. Dat betekent dat de keuze is: het werk elders laten doen, of hier mensen opleiden. Niet iedere werkzoekende is in staat om een bachelor-opleiding succesvol af te ronden. Habib wel! Hij kan dan werk op wat hoger niveau gaan doen, zodat hij geen eenvoudiger werk ‘bezet’ houdt voor een ander die daar echt op aangewezen is.

Wat is nodig bijvoorbeeld?

Bron: Stimulanz

 

redactie • 19 april 2016


Previous Post

Next Post