★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

Stichting i.o.

Stichting Vluchteling in de Versnelling i.o.

Vluchteling in de Versnelling is geboren in reactie op de verlegenheid van het rijke en vrije westen op de recente toestroom van vluchtelingen. Vluchteling in de Versnelling wil bijdragen aan betere integratie én meer begrip. Wederzijds.
Vluchteling in de Versnelling is in maart 2016 gestart op initiatief van Mejo Huizer.

Waarom?

Sinds 2015 is er een aanzienlijke  toename van het aantal asielzoekers. De verwachting is dat er eind 2016 ruim 100.000 extra vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn.  Dat is weinig vergeleken met de 60 miljoen mensen op drift wereldwijd. Maar om deze erkende vluchtelingen (en hun gezinnen) met zo weinig mogelijk bijwerkingen in ons land op te nemen is veel inzet nodig.

springen over kloof 2Vluchtelingen hebben per definitie een grote achterstand op de arbeidsmarkt onder meer door taal- en cultuurverschillen, door gebrekkige of niet-erkende opleidingen en niet-passende ervaringen. Naast de meer objectieve drempels hebben vluchtelingen ook te maken met minder grijpbare vooroordelen (discriminatie). Ook die beïnvloeden hun toekomstkansen op het gebied van werk en een goed leven in Nederland.

Voor het initiatief Vluchteling in de Versnelling reden om hier, samen met andere mensen en organisaties, van alles aan te doen!

Doel en Missies

Vluchteling in de Versnelling stelt zich ten doel:

De ondersteuning van mensen met een (voorlopige) verblijfsvergunning wat betreft integratie, werk, inkomen & leven.

Vanuit de doelstelling gaan we op weg met de volgende missies:

  1. Het versnellen en verbeteren van de integratie van vluchtelingen op het gebied van werk, inkomen & leven.
  2. Het creëren van een sociaal netwerk voor iedereen met verblijfsstatus.
  3. De volledige sociaal-maatschappelijke acceptatie van mensen met verblijfsstatus.

 

Meedoen

Iedereen weet hoe lastig het is om als nieuwkomer geaccepteerd te worden, je eigen plek te vinden. Voor vluchtelingen is dat zeker en hele opgave. Mogelijk help jij hen daar al bij, ben je daar al actief mee bezig:  via je bedrijf, politieke inzet, buurtactiviteiten of reik je persoonlijk uit.
Wil je ook dat vluchtelingen met een verblijfsstatus sneller en beter hun plek vinden in onze straat, buurt, dorp, stad, land?

Vluchteling in de Versnelling heeft behoefte aan medestanders en medewerkers. Mensen die hun steun betuigen, die meedenken, meedoen. Bestuurders, (web)redacteuren, coaches, organisators, bedrijven, beleidsmakers, politici, vrijwilligers en professionals. Meer soorten en maten dan we nu kunnen bedenken.

Heb jij een idee wat je kan of wil doen? Meld je aan. We lezen graag je mail met je motivatie en mogelijke bijdrage(n):  klik hier om aan te melden!

 

Platform Vluchteling in de Versnelling

De missie (en de doelstelling) realiseren we op verschillende, creatieve en innoverende manieren.

Eerst werken we aan de oprichting van het platform Vluchteling in de Versnelling. Daar staat informeren, inspireren en verbinden centraal. Website, nieuwsbrief, netwerken, events. Een broedplaats, ideeënwinkel , bedrijventerrein én werkfabriek. Kijk zelf maar verder op vluchtelingindeversnelling.nl

Tegelijk worden nieuwe initiatieven opgezet.

Zoals de pre-integratie startup , een nieuwe organisatie die concreet aan de slag gaat met de vroegtijdige toeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt. Mensen, die een (voorlopige) verblijfsvergunning krijgen, moeten lang wachten op een daadwerkelijke start in hun nieuwe woonplaats. En ook dan is een vlotte aanpak nog ver te zoeken.
De startup ontwikkelt kleinschalige oplossingen om de ‘wachttijden’ zinvol en effectief in te vullen met taal, cultuur, netwerken, werkervaring, beroepsontwikkeling, scholing en toeleiding naar betaald werk.
Spreekt dit je aan, bijvoorbeeld vanuit je professie, lees dan hier verder.

Andere kansrijke initiatieven zijn:

  • Creëren van nieuw werk door specifieke horeca en handelsbedrijven
  • Integratie door plaatselijke logeerplekken en taalles door scholieren en studenten.
  • Toerusting voor terugkeer.
  • Microkredieten via crowdfunding.
  • Tijdelijke en permanente huisvesting.
  • … (komt hier jouw oplossing te staan?)

Heb jij een idee wat je kan of wil doen? Meld je aan. We lezen graag je mail met je motivatie en mogelijke bijdrage(n):  klik hier om aan te melden!

 

N.B. Deze tekst is onder voorbehoud en wordt regelmatig ververst … wordt vervolgd … 

sneller door de tunnel