★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

Subsidie 87,5 miljoen moet 14.000 vergunninghouders onderdak helpen

Voor de huisvesting van elke volwassen vergunninghouder heeft het Rijk € 6.250,- aan subsidie beschikbaar. In totaal € 87,5 miljoen. Het streven is om daarmee zo snel mogelijk woonruimte te creëren voor 14.000 tot de Nederlandse samenleving toegelaten vluchtelingen.

De belangrijkste voorwaarden:

  • nieuwbouw of ombouw van panden zonder woonfunctie
  • van voldoende kwaliteit: eisen Bouwbesluit 2012
  • per woonvoorziening minstens vier vergunninghouders
  • de woonruimte moet minimaal vijf jaar beschikbaar zijn
  • gemengde bewoning mag; alleen subsidie voor vergunninghouders
  • die vijf jaar hoeven er niet per se vier vergunninghouders te wonen
  • maximale huur € 145,- bij onzelfstandige en € 112,50 per persoon bij het delen van een zelfstandig woonruimte
  • na 30 november 2015 gerealiseerd, dus geen terugwerkende kracht
  • vanaf 1 februari 2016 aan te vragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Een brochure stelt scherp op de details. Inclusief voorbeelden, vermoedelijke vragen, info over aanvragen, benodigde documenten e.d. zie hier de brochure

 

gemeentehuisvestingoverheidsubsidie

redactie • 28 maart 2016


Previous Post

Next Post