★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

SZW wil meer vrijwilligerswerk mogelijk maken voor vluchtelingen

De komende jaren krijgen meer vluchtelingen de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen. Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te kunnen koppelen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 miljoen euro beschikbaar. Met deze financiële steun kunnen twee succesvolle proeven op grotere schaal worden uitgevoerd. In totaal moeten komende 2,5 jaar 14 duizend vrijwilligersklussen worden uitgevoerd door vluchtelingen.

Minister Asscher is er groot voorstander van dat een vluchteling na aankomst in ons land zo snel mogelijk vrijwilligerswerk gaat doen. “Zo maakt hij of zij kennis met onze taal, samenleving en manier van werken. Via vrijwilligerswerk kunnen asielzoekers ook een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij. Daarnaast wordt de kans op een betaalde baan via vrijwilligerswerk groter.”

De financiële steun van de overheid is toegekend aan expertisecentrum Pharos, dat er met onder meer het COA en gemeenten voor moet zorgen dat asielzoekers en organisaties met behoefte aan vrijwilligers elkaar weten te vinden. Nederland heeft op dit moment ongeveer 33.000 asielzoekers in opvang, waarvan 15.000 inmiddels een verblijfsvergunning hebben (actueel: coa.nl). Het doel van de aanpak van Pharos is om vluchtelingen die nog in de opvang verblijven, met en zonder verblijfsstatus, te betrekken bij vrijwilligerswerk in verschillende gemeenten.

Bij wijze van proef gebeurde dit al in Nijmegen en Utrecht. Daar zijn klussen aangepakt in groenonderhoud: onderhoud wijktuintjes en speeltuinen, ondersteuning bij open dagen; ouderenzorg: wandelclub, activiteitenbegeleiding, koken en gezamenlijk eten, ondersteuning bij themadagen en open dagen; sportverenigingen: terreinonderhoud en ondersteuning bij open dagen en sportdagen; en evenementen: ondersteuning bij carnaval, buurtfeesten, circus, 4-daagse, Koningsdag, NLDoet (zie ook vrijwilligersactiviteiten van Woonzorgorganisatie Vecht en IJssel).

Het komende jaar volgen opvanglocaties in 10 gemeenten. Streven is dat na 2,5 jaar vluchtelingen op 25 opvanglocaties actief betrokken worden bij vrijwilligerswerk in de betreffende gemeente. In die 2,5 jaar zullen 14 duizend vrijwilligersklussen worden uitgevoerd door vluchtelingen.

Het vrijwilligerswerk bestaat uit activiteiten die een organisatie normaal gesproken onbetaald laat uitvoeren. Het werk mag dus niet in de plaats van een betaalde baan komen.

De uitvoering van het plan ‘Aan de Slag!’ van Pharos kost bijna 1,3 miljoen euro. Het ministerie van SZW draagt bijna een miljoen bij. De rest komt van Pharos en bijdragen van het Kansfonds en het Oranjefonds. Grootste aandeel in de kosten zijn de inzet van organisaties met een koppelfunctie tussen vraag en aanbod, zoals vrijwilligerscentrales en welzijnsorganisaties. Zij zullen onder andere door Pharos ondersteund worden bij de vormgeving en uitvoering op lokaal niveau. Andere betrokken partijen zijn het COA, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk Nederland en de Nederlandse Organisatie vrijwilligerswerk.

Bron: SZW, Pharos

redactie • 29 augustus 2016


Previous Post

Next Post