★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Tijdelijke opvang en verveling

De familie Azmout mist contact in de noodopvang

Door de grote toestroom van asielzoekers de laatste maanden is een systeem ontstaan waarbij noodopvang wordt geboden in sporthallen, die geschikt zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik. Het gaat daarbij om gezinnen en alleenstaande mannen die via Turkije en Griekenland over de Balkan hun weg naar Nederland hebben gevonden. De familie Azmout is zo’n familie. De familie komt uit Syrië en bestaat uit de ouders en twee meisjes van zes en vier jaar. Zij zijn samen opgetrokken vanaf Griekenland met de alleenstaande Mohammed, die een gezin heeft achtergelaten in Syrië. Zij zijn sinds hun komst in Nederland al enkele malen verplaatst van de ene noodopvang naar de andere. Hun grootste probleem: verveling.

Particuliere initiatieven ondersteund door gemeente

In de noodopvang waar zij nu verblijven is een aantal particuliere initiatieven ontstaan die een lichtpuntje vormen in de verder toch niet zo heel erg rooskleurige situatie. Op middagen worden er voor volwassenen en kinderen activiteiten aangeboden. Dat zijn spelmiddagen en sportactiviteiten. De middagen worden georganiseerd door vrijwilligers in samenwerking met de gemeente. Onder de vrijwilligers zijn ook ‘professionals’. Zo heeft een gymnastiekleraar zijn diensten aangeboden. Een andere activiteit is het eten bij buurtbewoners. Ook dit is door vrijwilligers in samenwerking met de gemeente georganiseerd. Een aantal buurtbewoners heeft zich hiervoor opgegeven en in de noodopvang heeft men geïnventariseerd hoeveel gezinnen/alleenstaanden hier zin in hebben. Er zijn nu enkele eetsessies georganiseerd en de reacties zijn positief. De taal is soms een probleem, maar met handen en voeten kan veel. Er blijken ook redelijk veel asielzoekers te zijn die Engels spreken, wat communicatie een stuk gemakkelijker maakt. De familie Azmout heeft tweemaal bij dezelfde buurtbewoners gegeten. Die hadden het eten helemaal afgestemd op de mogelijkheden en wensen van hun Syrische gasten. De familie Azmout moet nu echter naar een volgende noodopvang, in de gemeente Herkensbergen.

Herkensbergen omarmt en steunt initiatief cliëntenraad

De familie Azmout vindt het jammer dat ze nu misschien het contact met buurtbewoners moeten missen. Toevallig spreekt vader Azmout de voorzitter van de cliëntenraad sociaal domein van Herkensbergen, die dit doorvertelt in de vergadering van de cliëntenraad. Daar wordt geopperd of Herkensbergen dit initiatief niet kan overnemen. “Dat is nog eens een leuke tegenprestatie!”, roept de gemeenteraad. Al snel blijken er elf bijstandsgezinnen bereid een dag per week twee vluchtelingen in hun woonkamer op te nemen, om gezamenlijk te koken en te eten. De cliëntenraad vraagt of de gemeente als sponsor wil optreden voor dit project en ook wil bijdragen in de meerkosten. De gemeente Herkensbergen is blij met de positieve reacties en ziet het ook als een belangrijke bijdrage om bijstandsgerechtigden uit hun isolement te halen en beslist aan alle deelnemende bijstandsgezinnen een premie te geven van 200 euro op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel j van de Participatiewet.

Bron: Stimulanz 

redactie • 19 april 2016


Previous Post

Next Post