★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Van mensensmokkelaren naar mensenontwikkelaren

Vluchtelingen lijken vanzelf hier te komen. Maar dat is niet zo. Zij worden geholpen en betalen daar soms een hoge prijs voor. De vluchteling die mag blijven, mag ook vanzelf verder komen. Maar ook dat is niet zo. Hij of zij is zelf verantwoordelijk, zeker. Maar dan komt het niet vanzelf goed. En als het niet goed komt, betalen we daar met elkaar vaak een hoge prijs voor.

Een beetje hulp kan iedereen gebruiken. De smokkelaars weten daar alles van, zij hebben hun verdienmodellen en passen die razendsnel aan.
De nieuwkomer, de vluchteling met een vaak voorlopige verblijfstatus, heeft meer nodig dan een beetje hulp. Zij beginnen hier letterlijk bij de bodem. En wie stevig en duurzaam wil bouwen, legt altijd een goed fundament. Anders kom je jezelf later weer tegen.

Wie stevig en duurzaam wil bouwen,
legt altijd een goed fundament.

Ik vertrouw er niet op dat dat met die 100 duizend vreemdelingen ‘vanzelf’ goed gaat. Zij hebben niet allemaal een makkelijk verleden, zij kennen Nederland breed niet, zij weten geen weg op onze arbeidsmarkt, zij hebben talenten en dromen maar weten amper wat daar mee te doen. Laat staan dat zij weten dat goed aan te pakken.

Ik vertrouw er niet op dat dat met die 100 duizend
vreemdelingen ‘vanzelf’ goed gaat.

Het volstaat daarom niet dat we dat maar een beetje op zijn beloop laten. Dát is vragen om moeilijkheden. De ervaringen uit het verleden zijn immers niet echt hoopgevend. Zo ging het niet echt goed. Nodig is dat we het nú beter doen.

Het volstaat ook niet om het een beetje te doen, bijvoorbeeld de bruikbare ‘talenten’ er uit te pikken. Dat is oké als er voor hen een korte weg naar beter, naar werk met perspectief is.
Nee, voor elke mens, voor elk ‘talent’ geldt dat er hard aan gewerkt moet worden. “Een eerste aanleg moet herkend worden en daarna geoefend om tot volle wasdom te komen. Mensen kunnen hun volle potentieel alleen benutten wanneer hun talenten ontdekt worden en wanneer zij gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen” lees ik op een site van mensen die het kunnen weten. En zulke sites en mensen zijn er veel.

Voor elke mens, voor elk ‘talent’ geldt
dat er hard aan gewerkt moet worden.

Overigens gaat dat niet direct over vluchtelingen, maar over onszelf, onze ‘talenten’. En dan denk ik, als dat al voor onszelf geldt, dan zal het zeker – en waarschijnlijk nog veel meer – ook voor nieuwkomers opgaan. Voor al die mensen die van toeten noch blazen weten over ons Hollandse doen en laten.

“Op het podium van … vertellen opinieleiders, dwarse denkers en ondernemers hoe zij hun talent ontdekten en inzetten. In de side-sessies worden deelnemers uitgedaagd om hun eigen talenten aan te spreken.” Dat is mooi.

Spreken we af dat we dat ook gaan doen voor de vluchtelingen met een status? We hebben voorlopig vijf jaar de tijd om er samen echt iets van te maken. Niet wachten of ‘zij’ er misschien wel (van)zelf komen. Dat is niet zo. Of dat die oorlog en ellende intussen ophoudt. Misschien. Bidden en hopen.

Voor nú ook en vooral: Aan de slag. Beter. Sneller. Echt. Doen!

Mejo Huizer

Zet de ‘Vluchteling in de Versnelling’

 

redactie • 20 april 2016


Previous Post

Next Post