★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Verplicht integratiejaar met aanvullend een periode van onbetaalde arbeid voor de gemeenschap

Een verplicht integratiejaar waarin nieuwkomers integratie- en taalcursussen moeten volgen. Daarna wacht de asielmigrant bovendien een periode van onbetaalde arbeid voor de gemeenschap. Wie weigert, wordt gekort op zijn toelage. Deze nieuwe regels voor nieuwkomers zijn recent ingesteld in Oostenrijk en gelden voor erkende vluchtelingen en voor asielzoekers die perspectief hebben dat ze mogen blijven.

De Oostenrijkse maatregelen lijken op het plan dat de ChristenUnie in de verkiezingscampagne lanceerde. Hierin is sprake van “een intensief traject van minimaal 2 jaar met een integrale participatieaanpak vanaf dag 1, inclusief een nieuw systeem van sociale voorzieningen voor de statushouders” .

Met de nieuwe maatregelen lijkt Oostenrijk serieus werk te maken van de participatie van asielmigranten. Een dergelijke aanpak is in Nederland nog ver te zoeken. Op het initiatief van de CU kwam tot nu toe nauwelijks respons.

Toch is ook hier een meer fundamentele aanpak noodzakelijk. Met hier en daar wat extra maatregelen krijgen we niet veel meer resultaten dan nu. En daar is genoegzaam van bekend dat die ver achterblijven van wat wenselijk is.

De nieuwe regels in Oostenrijk maken onderdeel uit van een nieuw integratieprogramma van de coalitieregering van sociaal-democraten (SPÖ) en de centrumrechtse Volkspartij (ÖVP). “Alleen op deze manier kunnen mensen het respect van de samenleving verdienen”, aldus minister Sebastian Kurz van Integratie en Buitenlandse Zaken.

Het Oostenrijke integratieprogramma gaat overigens nog wel wat verder. Naast stimulering wordt er ook meer verboden. Zo worden naast de boerka ook andere gezicht bedekkende kledingstukken voor vrouwen in de openbare ruimte taboe. Of dat de vrouwen, die dat wensen te dragen, gaat helpen meer te participeren?

Bron: ANP/NU

redactie • 29 maart 2017


Previous Post

Next Post