★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Vlaanderen gastvrijer voor vluchtelingen dan Nederland

In Nederland wordt vaker en feller geprotesteerd tegen de komst van vluchtelingen, intussen lijkt de Vlaming relatief kalm te reageren. Dat blijkt uit een analyse van de reacties op de komst van asielzoekerscentra in de afgelopen maanden. MO.be vindt een verklaring in het verschil in organisatie van het Vlaams Belang en de eenmanspartij PVV. 

Wanneer men kijkt naar de berichtgeving over de komst van asielzoekerscentra sinds 1 juni 2015 is in de eerste plaats duidelijk dat protest, zowel fysiek als virtueel, veel vaker voorkomt in Nederland dan in Vlaanderen.

In Vlaanderen is 41 keer geprotesteerd tegen asielzoekerscentra (AZC) of vluchtelingen tegenover maar liefst 171 keer in Nederland. Zelfs gecorrigeerd naar inwonertal zijn er in Nederland ruim 60 procent meer gevallen waarbij burgers zich verzetten tegen de komst van een AZC of een andere soort vluchtelingenopvang in hun gemeente.

In Nederland lijken de protesten bovendien vaker van gewelddadige aard. MO.be vindt een verklaring in het verschil in organisatie van het Vlaams Belang en de eenmanspartij PVV.

Lees verder in MO.be

redactie • 3 juni 2016


Previous Post

Next Post