★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Vluchtelingen minder crimineel dan Nederlanders zelf

Vluchtelingen uit de periode ’95-’99 zijn minder crimineel dan Nederlanders. Dat blijkt uit een groot onderzoek door het WODC (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Ook ten opzichte van andere niet-westerse migranten steken deze asielmigranten (zelfs veel) gunstiger uit. De onderzochte groep betreft in totaal 95.000 asielmigranten.

Bij de vergelijkingen is rekening gehouden met verschillen in samenstelling van de groep. Asielmigranten die zich in de onderzochte periode hier vestigden waren relatief vaak jong, alleenstaand, man en werkloos; dit zijn kenmerken die de kans om (later) te worden geregistreerd als verdachte van een misdrijf vergroten. Vergeleken met autochtone Nederlanders die aan deze kenmerken voldoen, worden asielmigranten, zo ontsluit het onderzoek, minder vaak verdacht van misdrijven.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Klik hier voor het onderzoek ‘Een kwestie van tijd? – De integratie van asielmigranten in Nederland’

Klik hier voor de Infographic.

 

redactie • 8 maart 2017


Previous Post

Next Post