★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Vluchtelingen op weg naar werk en integratie

Twaalfstatushouders afkomstig uit Syrië en Eritrea zijn in april gestart bij kringloopbedrijf Het Goed in Valkenswaard. Zij gaan daar een jaar lang aan het werk en krijgen daarbij taal- en arbeidsmarktles en individuele begeleiding. “Zo hebben ze na afloop maximale kans om een baan te vinden”, volgens de organiserende A2-gemeenten.

De deelnemers in het project Goed voor elkaar zijn geselecteerd op taalvaardigheid en motivatie. In dit project krijgen ze alle ruimte om hun talenten te laten zien.


Het Goed zorgt voor werkplekken waar de deelnemers 12 uur per week werken. Dit kan in allerlei functies: bijrijder, verkoper, goederensorteerder, reparateur, chauffeur enzovoort.
De taalles (6 uur per week) en de individuele begeleiding worden verzorgd door het bedrijf Werkvloertaal. Na een half jaar werken bij Het Goed gaan de deelnemers stagelopen bij ondernemers in de regio.

Taal en werken

Met dit project willen de A2-Gemeenten in samenwerking met kringloopbedrijf Het Goed statushouders zo snel mogelijk naar werk begeleiden.
Het initiatief sluit aan bij de WRR-publicatie ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’ (december 2015). Daarin staat dat het leren van de taal en het vinden van werk zoveel mogelijk gelijktijdig moeten plaatsvinden. Zo hebben deze nieuwkomers meer kans om succesvol te integreren en volwaardig deel uit te gaan maken van de samenleving.

redactie • 1 juni 2016


Previous Post

Next Post